Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Més del 90% dels centres educatius d’ensenyaments obligatoris de Barcelona visiten un museu, biblioteca, teatre o auditori al llarg del curs escolar

L’ICUB analitza la interacció entre els centres educatius i els equipaments culturals, en un projecte a llarg termini amb l’objectiu d’enfortir vincles entre equipaments i centres d’ensenyament

De mitjana, cada centre visita 4,3 espais culturals i realitza 13 visites per curs

La interacció amb els equipaments culturals de la ciutat forma part de les activitats regulars dels centres d’ensenyaments obligatoris de Barcelona: un 91,2% dels centres va visitar un museu, biblioteca, teatre o auditori al llarg del curs 2021-22. Així es desprèn de l’estudi realitzat pel Gabinet Tècnic de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona amb la sociòloga i analista de dades Laura Morató. En termes absoluts, 174.176 alumnes van visitar algun equipament cultural. Els resultats mostren que la interacció entre equipaments i centres educatius es distribueix de manera homogènia pel territori: en tots els districtes, alumnes de més del 85% dels centres van anar a algun equipament cultural durant el temps analitzat. De mitjana, al llarg del curs cada centre va realitzar 13 visites a 4,33 equipaments culturals per curs. 

L’estudi s’emmarca en un projecte que busca analitzar la interacció entre els equipaments culturals i els centres d’ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barcelona, per tal d’enfortir-ne els vincles. Es va iniciar l’any 2017, va continuar els anys següents amb projectes pilots, i el 2020 va quedar frenat a causa de la pandèmia de la covid-19, fins a la seva represa a principis d’aquest any.  L’anàlisi del curs 2021-2022, que s’ha presentat avui al Born Centre de Cultura i Memòria en el marc del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, contempla 62 equipaments culturals de la ciutat de Barcelona (municipals o amb aportació municipal), agrupats en grans tipologies (museus, teatres, auditoris i biblioteques), i 442 centres educatius de la ciutat de Barcelona que imparteixen ensenyaments obligatoris o de provisió universal: 2n cicle d’educació infantil, primària i /o ESO. 

Els resultats mostren que els centres educatius públics visiten més els equipaments culturals, l’educació primària és la més activa pel que fa a nombre de visites, i s’observa una gran fidelitat a la biblioteca del districte (pocs centres en visiten més d’una) i en canvi els museus, teatres i auditoris majoritàriament atrauen visites de districtes diferents als seus. 

De cara a la continuïtat del projecte, s’està treballant per establir una metodologia de treball que faci més eficient la recollida i anàlisi de dades, i també per iniciar una mirada qualitativa de com són les interaccions, tot definint grans tipologies comunes a tots els equipaments i determinar si es tracta d’una activitat puntual, d’un procés de treball o d’una aliança estable.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.