Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament millorarà l’accessibilitat dels seus espais museístics

L’IMPD i l’ICUB col·laboren en la creació d’un nou pla sectorial d’accessibilitat dels 31 espais museístics de l’Ajuntament de Barcelona amb vigència fins al 2030 i amb un pressupost de més de 500.000 euros

Es vol garantir la màxima inclusivitat de l’oferta cultural dels museus i la participació de tots els públics, posant atenció en l’accessibilitat física, comunicativa i cognitiva

Taulells adaptats, instal·lació de bucles magnètics, materials impresos accessibles, o millores en els lavabos adaptats són algunes de les actuacions que contempla el Pla

Barcelona és una ciutat referent en l’àmbit de l’accessibilitat i ara ha fet un pas més on demostra el seu ferm compromís per l’accessibilitat universal com a base de la garantia de la igualtat d’oportunitats. El nou Pla sectorial d’accessibilitat dels espais museístics de l’Ajuntament de Barcelona neix amb l’objectiu principal de promoure la participació en igualtat de les persones amb discapacitat, i la interacció social i cultural amb la ciutadania.

Per al regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, l’accessibilitat és una qüestió de drets, dignitat i justícia: “un museu que no és social, no és un museu”. Marcé ha afegit que “les ciutats han de deixar de ser una realitat immutable a la qual les persones amb discapacitat s’han d’adaptar i convertir-se en un element transformable que doni resposta a la seva diversitat funcional. Les persones amb discapacitat són consumidores però també oferidores de cultura”.

Per la seva banda, la regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, ha declarat que “la ciutat ha destinat molts esforços a l’eliminació de les barreres arquitectòniques i ha fet una forta inversió pública per millorar els accessos als edificis i les circulacions interiors. Amb aquest pla donem una passa endavant i fem front a nous reptes. Volem ampliar el nostre compromís amb l’accessibilitat física dels edificis i seguir avançant en l’accessibilitat comunicativa”. Villanueva també ha ressaltat la importància de la participació activa del col·lectiu de persones amb discapacitat en l’elaboració del pla: “una aportació indispensable que ens ha permès incorporar idees aprofitant les diferents mirades del col•lectiu i sumant les diverses sensibilitats per fer espais museístics accessibles”.

El nou Pla d’Accessibilitat de Museus, emmarcat dins del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona (2016-2026) i del Pla de drets culturals de Barcelona, s’ha treballat conjuntament entre l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i l’ICUB, i s’ha articulat a través de la diagnosi realitzada durant els anys 2019 i 2020. El document s’articula entorn de tres grans conceptes i àmbits de millora:

Accessibilitat física:

Tot i que el diagnòstic indica que la majoria d’equipaments són accessibles, es detecta que els taulells d’atenció al públic presenten dificultats d’accés per la seva alçada i aproximació. Es destaca que la majoria dels lavabos adaptats són practicables i un gran nombre d’itineraris resulten accessibles o practicables.

Accessibilitat comunicativa:

Aquest àmbit es divideix en accessibilitat auditiva i visual. Pel que fa a la primera, es valora positivament la disponibilitat d’interpretació en llengua de signes en les visites guiades. En aquest sentit, els elements amb major necessitat de millora són el bucle magnètic, la senyalització lluminosa que indica les sortides d’emergència i el sistema de sol·licitud d’ajuda en els banys.

Respecte a l’accessibilitat visual, es ressalta el volum de disponibilitat de visites guiades, així com els materials impresos adaptats pel que fa a la tipografia de lletra i al contrast amb el fons. Tanmateix, s’identifica una manca de plànols, maquetes i peces tàctils, així com de la disponibilitat d’informació en Braille.

Accessibilitat cognitiva:

El principal element a millorar és la disponibilitat de materials en format de lectura fàcil. Per tant, es detecta la necessitat que hi hagi informació bàsica en formats tradicionals, perquè alguns públics poden tenir dificultats per a utilitzar codis QR, per exemple.

En aquest sentit, el Pla d’actuacions s’articula amb l’objectiu d’assolir els estàndards requerits per la normativa vigent i en el nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, per garantir les condicions necessàries de l’accessibilitat universal als centres museístics de titularitat i/o gestió municipal. Entre les accions per la millora dels equipaments destaquen la instal·lació de bucles magnètics a sales d’actes i auditoris i als taulells d’atenció al públic; la millora dels lavabos adaptats o la incorporació de la llengua de signes catalana als continguts de les col·leccions dels museus.

Respecte a les millores en l’accés social, es revisarà la política de preus d’entrada i es treballarà per definir la figura del responsable d’Acció Comunitària del museu per facilitar la comunicació amb les entitats i el teixit social.

Per últim, en relació amb la gestió dels museus, cada equipament haurà de preparar el seu pla d’accessibilitat específic i formar al seu personal en l’atenció a les persones amb discapacitat. Tot acompanyat d’un servei d’assessorament tècnic permanent que garanteixi aquesta accessibilitat universal.

PD i ICUB units per garantir l’accessibilitat als centres culturals

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Institut de Cultura de Barcelona col·laboren des del 2009, l’any en què van fer el primer diagnòstic conjunt sobre les condicions d’accessibilitat als centres culturals. L’objectiu és garantir la màxima inclusió en l’oferta cultural dels museus i la participació de tots els públics.

Des d’aleshores, les dues entitats treballen conjuntament per a formar i sensibilitzar el personal dels museus en termes d’accessibilitat i de les necessitats de les persones amb discapacitat. De la mateixa manera, la col·laboració impulsa la millora dels recursos museogràfics i tecnològics dels centres. A més, l’IMPD ofereix assessorament sobre l’accessibilitat en el disseny de les exposicions i de l’arquitectura dels nous museus.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.