Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Llum verda a les obres de construcció de la futura Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona aprova la llicència d’obres de l’equipament. Culmina un dels objectius imprescindibles que s’havia proposat la Comissió Mixta de Seguiment formada per l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de Cultura i la Generalitat de Catalunya

La biblioteca, d’acord amb la legislació d’aplicació, realitzarà les tasques pròpies de les biblioteques públiques de l’Estat més les previstes per la llei del Sistema bibliotecari de Catalunya (Llei 4/1993, de 18 de març)

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat la llicència d’obres per a la construcció de la futura Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona. Amb aquest tràmit culmina un dels objectius imprescindibles que s’havia proposat la Comissió Mixta de Seguiment formada per l’Ajuntament de Barcelona, el Ministeri de Cultura i la Generalitat de Catalunya i que des de desembre de 2021 va reprendre els treballs pendents des de 2014. Fruit del treball realitzat per les tres administracions de la Comissió s’ha adaptat el projecte inicial a la nova normativa urbanística i s’han revisat alguns aspectes tècnics.

Paral·lelament, el desembre de 2022 el Ministeri de Cultura va procedir a la demolició de la parcel·la contigua a l’Estació de França per construir al Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona; l’aprovació de la llicència permet al Ministeri de Cultura iniciar els tràmits necessaris per licitar els treballs de construcció de la nova biblioteca, a la que destinarà una inversió estimada al voltant dels 80 milions d’euros.

La Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona, projecte de l’arquitecte Josep Maria Miró (Nitidus Arquitectes), s’edificarà als terrenys cedits per l’Ajuntament de Barcelona al costat de l’Estació de França, a una zona que forma part del Pla Director de la Ciutadella.

L’edifici tindrà una superfície total construïda de 18.000 m(16.300 mútils) amb capacitat per acollir uns 660.000 volums, el que convertirà aquest nou equipament en la biblioteca pública més gran de l’Estat i en una de les grans biblioteques públiques d’Europa. A més de les seccions habituals de tota biblioteca, l’edifici comptarà amb dos auditoris, una sala d’exposicions, espais temàtics i sales polivalents per als diferents usos previstos.

La Biblioteca, d’acord amb la legislació d’aplicació, realitzarà les tasques pròpies de les biblioteques públiques de l’Estat més les previstes per la llei del Sistema bibliotecari de Catalunya (Llei 4/1993, de 18 de març). Atesa la rellevància i la solidesa del sector editorial de la ciutat de Barcelona, que va ser declarada Ciutat Literària per la UNESCO el 2015, i atesa també la trajectòria de la resta d’agents de la cadena de valor del llibre i la lectura, la Biblioteca serà un gran espai cultural al voltant del llibre i l’expressió escrita, oral i transmèdia. En ella hi confluiran la ciutadania i el món professional amb la paraula, la imatge i les arts mitjançant espais i activitats per a l’experimentació en el foment de la lectura i l’escriptura, així com per a la innovació tecnològica, educativa i social, en aliança amb institucions de tot el país i internacionals amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament del talent creatiu individual i col·lectiu.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.