Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’exposició ‘Per què la guerra?’ reflexiona entorn memòries, herències i representacions de les violències bèl·liques a El Born CCM

L’exposició compta amb obres de Francesc Abad, Kader Attia, Isabel Banal, Bleda y Rosa, Juan Manuel Echavarría (amb Gabriel Ossa i Fernando Grisález), Alfredo Jaar, Rula Halawani, Shirin Neshat, Fernando Sánchez Castillo i Francesc Torres

Per què la guerra?, visitable del 15 de març al 29 de setembre, ha estat comissariada per Jordi Font Agulló, historiador i director del Memorial Democràtic, i Marta Marín-Dòmine, directora d’El Born CCM (2021-2023)

Des de fa dotze mil anys, la guerra ha donat forma a la majoria dels aspectes de la vida social i continua tenint una gran força modeladora en els comportaments humans. La guerra és omnipresent en el món actual i no és aliena a l’economia imperant. Mai no ha estat tan visible com ara i, alhora, tan difícil de discernir-ne l’essencialitat i les causes. No té cap sentit concebre-la com a l’exercici de la política per altres mitjans. És ineficaç, perquè erosiona les relacions socials que fan possible la política i perquè la seva naturalesa destructora sempre ultrapassa els fins que l’impulsen. Sobre totes aquestes qüestions reflexiona l’exposició Per què la guerra?, visitable del 15 de març al 29 de setembre a la Sala Casanova d’El Born CCM.

Més informació sobre les activitats en el següent enllaç.

Contacte:
Comunicació El Born CCM: comunicacioelbornccm@bcn.cat / idepedro@bcn.cat
Comunicació Memorial Democràtic: arnauroigv@gencat.cat

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.