Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Obert el concurs per a la concessió d’El Molino

L’Ajuntament de  Barcelona ha obert el concurs per a la concessió de l’ús privatiu de domini públic d’El Molino. Un cop finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat al·legacions, les clàusules reguladores del concurs han quedat aprovades de manera definitiva, tal i com es publica avui al BOP. A partir de demà, i durant un termini de 20 dies hàbils, es podran presentar propostes per a la gestió de l’equipament, que l’Ajuntament va adquirir el juliol de l’any 2021 amb la voluntat de preservar un espai que forma part de la història de la ciutat. 

L’objecte del contracte és la posada en marxa d’un projecte d’espai cultural amb proposta gastronòmica que pugui esdevenir, entre d’altres coses, un espai de referència per a les músiques populars de la ciutat amb especial atenció a les músiques d’arrel, la cançó d’autor, el jazz, el flamenc, la rumba catalana i, en general, totes aquelles que necessiten d’un espai càlid, amb personalitat i de petit format i de proximitat amb l’espectador, tant pel que fa a la programació com a la producció artística i cultural, sent un centre de suport al teixit musical i la creació de la ciutat.

Entre els requisits que hauran de satisfer els projectes que es presentin al concurs hi ha els de proposar un model de gestió que ofereixi usos alternatius per assolir el màxim rendiment de la sala en tots els horaris, que es basi en el treball en xarxa amb el sector musical de la ciutat i del país (altres sales o fàbriques de creació, centres cívics i culturals, associacions, festivals, esdeveniments musicals i escoles de música i també en el marc del Barcelona Districte Cultural), que es relacioni especialment amb aquelles festivals i programacions de la ciutat que treballen amb els estils definits al plec (Barnasants, Festival Internacional de Jazz, Ciutat Flamenco, El Dorado, Festival de Blues…), que es vinculi amb altres espais musicals del Paral·lel com per exemple Paral·lel 62, Sala Apolo i CC Albareda, i també amb el conjunt d’operadors teatrals ubicats a la mateixa avinguda, que sigui capaç de generar connexions a nivell internacional i nacional, i que disposi d’un discurs propi i coherent, complementari al d’altres sales de format similar.

Les bases preveuen també que els projectes han d’apel·lar  a tots els estils musicals amb especial èmfasi en les músiques populars destinades al petit format i dins d’aquestes especialment la cançó d’autor, el jazz, el flamenc, les músiques d’arrel, tant les tradicionals com les de format més urbà o la rumba catalana, que es relacioni amb el projecte gastronòmic generant espais d’hibridació entre els diferents estils i la gastronomia, i que disposi d’una política de preus que garanteixi l’accés de la ciutadania.

El termini de la concessió serà de quatre anys, amb la possibilitat de pròrrogues anuals fins a quatre anys més.

Les bases del concurs es poden consultar en aquest enllaç.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.