Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
El Born s’integra a la xarxa d’equipaments del MUHBA per explicar la història Moderna i Contemporània de la ciutat

La nova museïtzació posarà en valor l’estructura del mercat, un dels primers edificis de ferro i vidre que hi va haver a Europa, i el jaciment arqueològic, el més gran d’Europa d’Època Moderna, amb 8.000 metres quadrats d’excavació 

El relat que guiarà aquesta nova etapa es nodrirà de tot el coneixement que s’ha generat, contrastat i actualitzat durant la dècada que porta El Born en marxa

L’edifici de l’antic mercat d’El Born es troba en transició cap a una nova etapa, la definició de la qual s’ha estat treballant al llarg dels últims mesos. Amb aquest canvi de cicle, El Born passarà a formar part de la xarxa d’espais del Museu d’Història de Barcelona  (MUHBA), que incorpora així un equipament clau per tal de completar el relat històric des de l’època Romana fins a la Contemporània. D’aquesta forma, l’equipament situat a la plaça Comercial se centrarà en explicar des de la història Moderna de la ciutat, fins a la puixança de Barcelona durant el segle XIX, que va culminar amb l’exposició Universal del 1888. 

En nou enfocament del centre s’ha treballat des dels equips del MUHBA sota la direcció de Joan Roca i Albert, amb la col·laboració d’un equip assessor transdisciplinar de 24 persones. A més s’ha establert una xarxa social i institucional de treball, amb la implicació de diverses entitats i institucions i es contempla la presència ciutadana en el procés.

L’espai d’El Born compta amb un emplaçament privilegiat, que el converteix en un equipament únic al mon. La seva estructura data del segle XIX, i va ser un dels primers edificis de ferro i vidre que hi va haver a Europa. Alhora, el seu interior alberga el jaciment arqueològic d’Època Moderna més gran del continent, amb 8.000 metres quadrats d’excavació que permeten explicar la Barcelona dels segles XVI i XVII i l’arrasament del barri de la Ribera de resultes de la Guerra de Successió i la derrota de 1714, amb vista a construir la Ciutadella, per ordre de Felip V. I precisament aquesta circumstància, aquest doble vessant de l’espai d’El Born, serà el que regirà la nova etapa del centre dins del MUHBA.

A més de servir com a espai museogràfic i expositiu, des de la seva obertura pública el setembre de 2013, El Born ha estat un Centre d’estudi i recerca que ha generat una gran quantitat de coneixement. A més de les desenes de publicacions editades, i de les diferents investigacions universitàries realitzades, El Born ha desenvolupat durant aquesta dècada el programa Born.doc, que té per objecte la recerca documental en relació als continguts històrics que pivoten al seu entorn; i l’Arqueoborn, que periòdicament treballa al jaciment amb l’objectiu de generar coneixement, divulgació i recerca.

La nova etapa d’El Born dins del MUHBA conjugarà l’explicació de les dues etapes presents a l’equipament, actualitzant tot el seu discurs, en base al coneixement adquirit. Tota la informació que s’ha treballat, contrastat i actualitzat durant els anys anteriors permetrà revisar el relat de l’equipament. I a tot plegat, se li incorporarà la perspectiva europea, ja que no es pot entendre la història Moderna de Barcelona sense tenir una visió de tota Europa i, fins i tot del món. 

Implementació de la nova etapa: descripció d’espais i fases

La integració d’El Born dins dels espais del MUHBA comportarà la renovació dels espais que conformen l’equipament, per tal d’actualitzar el relat museogràfic. La previsió és posar en marxa els primers canvis entre La Mercè 2024 i Santa Eulàlia 2025; durant el 2025 revisar i actualitzar les diferents mostres i espais de l’equipament, i culminar la transformació el 2026.

La sala Castellví, que havia acollit el bar restaurant, passarà a ser una sala d’exposicions temporals. La previsió és inaugurar amb “Europa urbes, 1500-2000”, amb una museografia perimetral en gran mesura digital, dedicada a mostrar comparativament com han actuat i sobreviscut les ciutats europees des del final de l’Edat Mitjana fins a l’alba del segle XXI.

Les exposicions permanents ocuparan la Sala Villarroel i la Sala Casanova. A la primera hi haurà “La ciutat gremial. Barcelona, 1700” en que es descriurà una visió històrica de la ciutat gremialgremial, des de 1500 a 1700. La Sala Casanova mostrarà com es va produir la industrialització de Barcelona, iniciada precisament a poca distància d’El Born: Barcelona com a capital mundial de l’urbanisme amb Cerdà, el desenvolupament d’El Born i el parc de la Ciutadella, i l’Exposició Universal de 1888, que impulsa una Catalunya puixant a l’alba del nou-cents.

El Jaciment, que ocupa la part del subsòl, serà més visitable. S’està estudiant quina serà la fórmula emprada per tal de millorar l’accessibilitat. Es faran modificacions a l’itinerari actual, i es preveu donar més èmfasi al Rec Comtal. Una altra part del recorregut arqueològic es dedicarà a la desfeta de 1714 i les seves profundes repercussions, amb el Decret de Nova Planta.La Sala Moragues, se seguirà fent servir com a sala d’actes, per a acollir activitat pròpia així com activitats externes, i s’està treballant també per fer possible la instal·lació dins de l’equipament de la llibreria de les publicacions realitzades per la ciutat, que actualment es troba a la sala Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.