Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament de Barcelona impulsarà el sector audiovisual amb una estratègia que n’incentiva la internacionalització i promou la recerca en aplicacions tecnològiques i digitals

La ciutat destinarà un pressupost anual d’entre 1,5 i 2 milions d’euros a millorar els mecanismes de suport al sector, com acords estratègics, programes de retenció de talent i recerca en innovació i tecnologia

El 57,1% dels llocs de treball i el 61,7% de les empreses amb assalariats de l’àmbit català es concentren a Barcelona

Barcelona ha presentat les línies d’actuació dels propers anys per prioritzar el sector audiovisual amb una estratègia a nivell local i internacional, incentivant la taula de l´audiovisual com un espai de co creació dels projectes de ciutat

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una Mesura de Govern per acompanyar el creixement del sector audiovisual a la ciutat i enfortir-lo en un context de globalització de processos productius i continguts. La mesura, consensuada amb tots els agents implicats, parteix de la voluntat de fer costat a un àmbit amb enorme potencial per la capacitat de generar talent, i de reforçar el paper de Barcelona com a pol d’atracció de la producció audiovisual internacional. El document contempla una bateria d’accions en àmbits com la formació, el foment de programes de retenció de talent, la internacionalització i el foment d’espais de diàleg entre l’administració i el conjunt d’agents del sector. Per tal de portar a terme totes aquestes accions, es preveu un increment pressupostari anual d’entre 1,5 i 2 milions d’euros cada any.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, destaca que el de l’audiovisual “és un dels sectors que més ha desplegat les seves hibridacions. Ja no es limita essencialment, com fa uns anys, al món de la televisió, les sèries i el cinema, sinó que en aquests moments abraça tot el que seria el discurs digital al voltant de la realitat augmentada, el videojoc… És un univers molt ampli”. El regidor remarca que en un moment de transformació com l’actual “cal una reflexió sobre quin és el paper de l’Ajuntament en aquest mapa, que és molt interinstitucional i hi juguen moltes peces, algunes de l’Estat, altres europees, altres de la Generalitat….”, i la mesura respon a aquesta voluntat de definir el lloc de Barcelona.

Segons es recull en el text de la mesura, Barcelona concentra el 57,1% dels llocs de treball i el 61,7% de les empreses amb assalariats a l’àmbit català relacionats amb l’àmbit audiovisual. Entre les accions destacades per enfortir el sector figuren impulsar la recerca en aplicacions tecnològiques i digitals, i la creació d’una taula especialitzada amb la representació de totes les associacions del sector que permeti treballar-ne de manera conjunta les estratègies de millora i renovació. Es destaca la necessitat d’impulsar els programes entre ICUB i Barcelona Activa, en el context de les seves polítiques d’innovació, amb iniciatives com el programa de desenvolupament de projectes de recerca i les dinàmiques d’acceleració empresarial que es duen a terme al Canòdrom. 

Entre les propostes vinculades a l’impuls a la recerca hi figuren també accions com les de facilitar la generació i creació de continguts comercialitzables en l’àmbit de la realitat augmentada i l’audiovisual immersiu o iniciar un pla conjunt amb equipaments i centres patrimonials de la ciutat per facilitar-ne la complicitat amb les empreses produtores, per tal d’esdevenir espais d’ideació i presentació de noves propostes i formats. 

Pel que fa a les iniciatives encaminades a enfortir la internacionalització, un dels punts destacats és la creació d’una triennal de les arts per fixar a Barcelona el liderat internacional en la creació i difusió de les noves creacions visuals; també es preveu un programa estable de presència a fires i mercats internacionals en l’àmbit de l’audiovisual; la consolidació de la Barcelona Film Commission, amb accions com reformular la Taula Municipal de Rodatges, ampliar el catàleg de localitzacions, crear una comissió assessora formada per les principals associacions d’agents del sector o integrar la BFC a la Spain Film Commission i altres fòrums nacionals per atraure rodatges a Barcelona, i crear amb Turisme de Barcelona un programa per promoure el turisme cinematogràfic sostenible, o consolidar la xarxa de festivals de cinema audiovisual de la ciutat.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.