Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
El jurat de Barcelona Producció selecciona els divuit projectes finalistes de l’edició 2023-2024

Valentina Alvarado i Carlos Vásquez; Catarina Botelho; Ari Cardozo; Estanis Comella; Griselda García; Laia Gimeno i Laura Roig; Tamara Kuselman; Michael Lawton; Sofía Montenegro; Ferran el Otro; Joan Pallé i Cayetano Truyols; Ce Quimera i txé roimeser; Lina Ruiz, Columba Zabala i Raúl M. Candela; Keneth Russo & WAAI; Marta Sesé; Belén Soto; Marta van Tartwijk, i Irena Visa són els artistes que nodriran la programació del Centre d’Art La Capella els mesos vinents

El jurat de Barcelona Producció 2023-2024, integrat per Jara Rocha, Marc Vives, Daniel Gasol, Laia Estruch i Enric Farrés Duran, ha seleccionat divuit projectes entre 320 propostes

La convocatòria Barcelona Producció s’adreça a la comunitat artística de la ciutat i la seva àrea d’influència i incentiva la realització de projectes que necessiten recursos de producció i suport institucional per dur-se a terme i que segueixen de prop les línies discursives de l’art actual. Es dirigeix a l’emergència artística, entenent-la més enllà de les posicions generacionals, per configurar un programa en què conviuen perfils joves amb artistes de més trajectòria però amb poc suport institucional fins al moment. Compta amb un pressupost de 61.000 € en concepte d’honoraris i 96.500 € en concepte de producció. Les bases de la convocatòria estableixen el repartiment del pressupost, que oscil·la entre els 2.000 € i els 6.000 € amb relació als honoraris i entre els 1.500 € i els 20.000 € per a la producció.

Els divuit projectes que formaran part de la programació del Centre d’Art La Capella com a resultat del Barcelona Producció 2023-2024 són:

Exposicions individuals

Michael Lawton                                                 Te recuerdo de una vida futura – Espai Capella

Valentina Alvarado i Carlos Vásquez          el otro aquí – Espai Capella

Sofía Montenegro                                             Maquinal – Espai Capella

Tamara Kuselman                                           Archivo de emociones difíciles – Espai Rampa

Marta van Tartwijk                                           Parpella – Espai Rampa

Joan Pallé i Cayetano Truyols                       Ghost rider – Espai Rampa

Comissariat d’exposicions

Marta Sesé                                                         Un desordre distint – Espai Capella

Ferran el Otro                                                    How About a Little Kiss, Don’t Be Unkind – Espai Rampa      

Projectes deslocalitzats

Irena Visa                                                           Cançó i ball per a una Font

Lina Ruiz, Columba Zabala i Raúl M. Candela La Barrejada, laboratori culinari-creatiu. Cuina expandida

Investigació

Catarina Botelho                                              Fantasmas en el Espacio Urbano – Barcelona

Ce Quimera i txé roimeser                            Holobiontes, simbiontes y otras sutilezas – Genealogía tra(n)shumante de bichos de compañía

Publicació

Belén Soto                                                          x k estoy triste?

Performance

Estanis Comella                                               SXT – Courtyard Rosebush

Laia Gimeno i Laura Roig                               La llenya escalfa dues vegades

Ari Cardozo                                                        ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?

Entorns digitals

Keneth Russo & WAAI                                    vAImpir: la AI com a eina vampírica

Griselda García                                                 Playlist Curada

Més informació:

Laia Carbonell – 677441414 / 933161156 – lcarbonellf@bcn.cat


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.