Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Visita a la intervenció arqueològica del carrer Girona amb Mallorca

El proper dijous, 16 de febrer, a les 13 hores, s’oferirà als mitjans de comunicació una visita a la intervenció arqueològica del carrer Girona amb Mallorca, que està portant a terme el Servei d’Arqueologia de Barcelona. Les actuacions realitzades en aquest espai van deixar al descobert nombroses estructures relacionades amb una antiga masia, i en els últims dies hi ha aparegut un pis soterrani i les escales d’accés al mateix.

ATENCIÓ MITJANS

Per poder accedir a la intervenció, és imprescindible enviar un missatge a premsaicub@bcn.cat abans de les 12 de la nit d’avui dimarts. Cal indicar nom complet i DNI de les persones que hi assistiran, així com les dades del mitjà per al qual faran la cobertura.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.