Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament reserva a projectes culturals nou locals municipals en lloguer fins a un 50% sota preu de mercat

La iniciativa s’emmarca en l’estratègia ‘Amunt persianes’, que té per objectiu afavorir la viabilitat d’aquelles activitats amb un impacte positiu en l’entorn  

Els locals s’adjudicaran en dues convocatòries, una específica per a iniciatives culturals i una general, que inclou uns altres 27 locals municipals, a la que poden optar també els projectes culturals  

Les persones interessades podran visitar els locals a partir d’aquest divendres, i s’oferiran sessions informatives presencials i virtuals

Les polítiques de suport, dinamització i acompanyament al sector cultural impulsades per l’Ajuntament de Barcelona obren ara una nova línia amb el programa de lloguers de locals municipals per sota dels preus de mercat per a activitats econòmiques que dinamitzin socialment i econòmicament l’entorn. En el marc de l’estratègia Amunt Persianes, l’Ajuntament obre una convocatòria específica per a projectes culturals amb una oferta de 9 locals municipals; a més, les iniciatives culturals podran acollir-se també a la convocatòria general, que inclou 27 locals més. Els projectes culturals escollits podran beneficiar-se d’una reducció del preu de lloguer de fins al 50%.

Els locals que l’Ajuntament posa a disposició en el marc d’aquestes dues convocatòries van ser adquirits dins de l’estratègia Amunt Persianes, amb l’objectiu de dinamitzar i reactivar locals comercials en planta baixa que estan tancats i promoure activitats que es veuen expulsades per l’increment de preus dels lloguers. Els locals municipals es posen a disposició d’aquelles iniciatives amb capacitat per generar sinergies amb el barri i amb un impacte positiu en l’entorn. S’han organitzat cinc sessions informatives (amb inscripció prèvia a xarxalocals@bcn.cat), una de les quals estarà centrada específicament en els locals reservats a projectes culturals (15 de novembre, 18.30); de les quatre restants, dues seran en modalitat presencial (4 de novembre i 2 de desembre) i dues en format virtual (15 de novembre, 20 de desembre i 10 de gener). Tots els detalls del programa es poden consultar a la web. Els locals es podran visitar alguns divendres, a partir del 28 d’octubre. Les dates de les visites es poden consultar també a la web.

La convocatòria específica per a projectes culturals inclou nou locals municipals entre els quals tres espais dins del recinte de Palo Alto. Els locals es reserven a projectes de creació, producció, exhibició o comercialització cultural. Depenent del local es valorarà que el projecte s’emmarqui en àmbits com ara el comerç cultural, la formació, els tallers de creació o la gestió cultural. Es valorarà, entre d’altres possibilitats, que el projecte proposi espais per a tallers, assaig, experimentació i recerca o bé d’exhibició de diverses disciplines (música, escèniques o circ). L’establiment de comerços culturals, com ara llibreries, botigues de discos, galeries d’art, és un altre dels objectius clars que persegueix aquesta convocatòria específica.

Les dues convocatòries miren de fer fàcil poder presentar un projecte de negoci. Qualsevol persona que tingui un negoci o una idea de negoci, sigui botiga, serveis o oficina, pot presentar el seu projecte aportant dos documents. D’una banda, una declaració responsable que acrediti la capacitat, aptitud i solvència i de l’altre, una oferta tècnica que especifiqui en què consisteix el projecte (quin és el pla d’empresa i la seva viabilitat) així com de quina manera impactarà positivament en l’entorn.

El termini del contracte dependrà de les característiques del local però pot ser de 5, 7 o 10 anys de durada, amb dos anys de pròrroga en els tres casos. Si els futurs llogaters fan obres de millora als locals, se’ls compensarà aquestes millores fins a una quantitat màxima per cada local, en funció del seu estat de conservació, a través d’un prorrateig al llarg de la durada del contracte.

Pel que fa al preu, cada local té un preu de lloguer diferent, però sempre per sota dels preus de mercat de la zona. El preu de lloguer s’estableix a partir del preu de mercat de cada local (s’ha encarregat un informe específic a una empresa del sector) i s’hi aplica una reducció del 30%. En el cas dels locals per a projectes culturals aquesta reducció és d’un 40%. S’aplica un 10% de reducció suplementari en les zones amb preus de mercat més tensionats, es a dir als districtes de Ciutat Vella i Eixample.

El termini de presentació de projectes estarà obert fins el dia 20 de gener de 2023 i es preveu resoldre aquesta primera convocatòria i poder adjudicar els locals abans de l’estiu de 2023.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.