Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Finalitzen les obres de rehabilitació dels patis i s’inicia la restauració de les façanes exteriors del Museu Picasso

Els quatre patis del Museu Picasso restaurats han obert al públic aquest mes d’agost

Durant el procés de restauració s’han descobert restes de decoració pictòrica en el sostre del palau Berenguer d’Aguilar

L’inici de les obres de les façanes exteriors del carrer Montcada comencen avui dilluns

El projecte de les façanes exteriors compta amb finançament de l’Ajuntament de Barcelona i està gestionat per l’empresa municipal BIMSA

Les obres de restauració de les façanes dels patis dels edificis medievals que configuren el conjunt arquitectònic del Museu Picasso van quedar enllestides el passat mes d’agost. L’execució de les obres s’ha fet en dues fases per minimitzar l’impacte en els visitants. En concret, s’han realitzat intervencions als patis del Palau Berenguer d’Aguilar, Palau Meca, Palau Baró de Castellet i Palau Finestres, intervenint en un total de 2.400 m2 de superfície.

S’han rehabilitat els paraments formats majoritàriament per pedra de Montjuïc, recuperant els elements constructius històrics i les nombroses peces escultòriques que s’hi troben. Les actuacions dutes a terme han permès augmentar les prestacions de les façanes, garantir la futura conservació dels seus elements i millorar la presentació i lectura de les diverses cronologies dels seus paraments. El projecte ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha esta la primera actuació de les previstes per tal de restaurar i modernitzar les instal·lacions del Museu.

El cap d’obra de l’empresa contractista, Josep Maria Navarro, valora l’actuació duta a terme amb les següents declaracions: “Estic molt satisfet de com s’han desenvolupat les obres ja que ens enfrontàvem al repte de reduir el termini d’actuació. El mes d’agost l’afluència de visitants anava en augment i calia poder minvar les repercussions de l’obra. Durant aquest procés el Museu només ha tingut dues obertures al públic disponibles de les quatre existents”.

Així mateix, la conservadora i restauradora de Patrimoni i Béns Culturals, responsable de les intervencions, Noemí Jiménez López expressa amb aquestes paraules la seva tasca: “Les diferents actuacions realitzades en aquests patis al llarg de la seva història i, les patologies que presentaven, feien molt difícil realitzar una lectura dels seus paraments. Hem tractat cada pati individualment però en tots els patis hem dut a terme processos de conservació i restauració que prioritzen el respecte per l’empremta del pas del temps de tots els elements que els conformen i, sempre que ens ha sigut possible, hem fet  tractaments no intervencionistes utilitzant els materials i productes més adequats i compatibles als materials conservats. Després del nostre pas pels patis deixem paraments on han sortit a la llum policromies amagades sota capes de brutícia i repintats (pati interior del Palau Berenguer d’Aguilar); superfícies d’encintats originals sota capes de brutícia (pati interior del Palau Castellet); brancals d’obertures originals de pedra de Montjuïc ocults sota arrebossats de ciment (pati interior del Palau Meca); i obertures originals tapiades (pati interior del Palau Finestres).”

Troballa de pintures

La sorpresa més agraïda ha estat el descobriment el passat mes de maig de restes subjacents de decoració pictòrica de l’enteixinat situat al porxo d’entrada del carrer Montcada pel pati Berenguer Aguilar. En fer la descoberta es va realitzar una inspecció visual, per part de les restauradores Noemí Jiménez i Tina Núñez, i es va registrar fotogràficament el sostre de l’enteixinat per determinar l’abast de les restes ocultes. S’ha calculat que es preserva entre 65 i el 75% de decoració en les peces originals. Paral·lelament, s’han pogut identificar diferents motius decoratius: figuratius animals, vegetals, geomètrics, així com possibles escuts. La descoberta es va comunicar a l’arquitecte Jordi Portal, director facultatiu de l’obra, i al Dr. Reinald González, historiador al capdavant de les obres, que les va datar les restes trobades del segle XVI. Es preveu dur a terme un estudi per tal de determinar els seu estat de conservació i les principals afectacions.

Restauració de les façanes exteriors

Aquest 24 d’octubre s’inicien les obres de restauració de les façanes exteriors del carrer Montcada, actuació aprovada el 20 de gener de 2022 per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. La proposta preveu intervencions en el conjunt dels edificis que conformen el Museu Picasso. L’execució de les obres es farà en tres fases i la previsió és que es finalitzi en 11 mesos.  

Aquest projecte inclou un estudi previ de l’estat dels paraments de façana, per a identificar-ne les patologies, determinar-ne les causes i dur a terme les actuacions necessàries per a la seva reparació. Com que el Museu està format per cinc palaus, amb origen i característiques arquitectòniques diverses, s’ha realitzat un estudi històric per definir amb rigor les actuacions a realitzar per a recuperar al màxim l’essència original del conjunt. D’aquesta manera, el projecte adapta les solucions proposades a les patologies existents, tenint en compte la seva composició i origen i determinant la futura imatge del conjunt urbanístic protegit del carrer Montcada. Les actuacions a desenvolupar permetran recuperar o reinterpretar l’aparença de les façanes, segons cada cas, garantint la seva durabilitat i consolidant la imatge històrica del conjunt.

DADES BÀSIQUES

Restauració de les façanes exteriors c/ Montcada

Operador: Rècop Restauracions Arquitectòniques, SLU

Direcció d’obra: Matters Arquitectura SLP

Direcció d’execució Anima Arquitectura Construcción, SL

CSS: Bureau Veritas Inspección y Testing

Gestor: BIMSA / Ajuntament de Barcelona

Data de finalització: Setembre del 2023

Inversió: 0,8 M€ (IVA inclòs)

Servei de premsa del museu Picasso

Tel. 932 563 000

museupicasso_premsa@bcn.cat

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.