Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
La Fundació Muñoz Ramonet, ratificada com a propietària dels quadres ‘La Virgen del Pilar’ de Goya i ‘La Anunciación’ d’El Greco

La Fundació Muñoz Ramonet ha quedat ratificada com a legítima propietària dels quadres La Virgen del Pilar de Goya i La Anunciación d’El Greco, pertanyents al llegat a la ciutat de Barcelona de l’empresari Julio Muñoz Ramonet. Conclou així un procés judicial iniciat per Manuel Castelo Muñoz, net de l’empresari, que va interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem per reclamar la propietat dels quadres. Finalment, Manuel Castelo Muñoz ha retirat el recurs a la vista de la resolució del Tribunal Suprem que indicava que no seria admès. Aquesta acció del recurrent ha comportat la finalització del procés.

La Virgen del Pilar de Goya i La Anunciación d’El Greco, integrades en la col·lecció Rómulo Bosch Catarineu, formen part del llegat que Julio Muñoz Ramonet va deixar a la ciutat de Barcelona. La Guàrdia Civil les va deixar en dipòsit al domicili d’Isabel Muñoz, una de les filles de l’empresari. Davant la negativa de les filles i Culturarte S.A a complir les diferents resolucions judicials, el mes de setembre del 2014 la Fundació va fer una reclamació als jutjats perquè una Comissió Judicial prengués possessió dels quadres. Les dues obres van ser recuperades el mes de juny del 2017, i des d’aleshores estan dipositades al MNAC.

Amb la retirada del recurs de cassació es ratifica la propietat dels quadres, dues obres d’especial rellevància en el conjunt del llegat Muñoz Ramonet. La conclusió del procés judicial iniciat per Manuel Castelo Muñoz coincideix en el temps amb el canvi de directora de la Fundació Julio Muñoz Ramonet. A finals del passat mes de maig, l’advocada Alba Alarcón va assumir el càrrec en substitució d’Anna Ferrer, que ha ocupat la plaça des de l’any 2015 fins a la seva jubilació.

Amb aquest relleu en la direcció, Alba Alarcón assumeix el repte, definit en el llegat Muñoz Ramonet, de desenvolupar el nou centre de cultura, art i ciència en el qual es convertiran els edificis llegats per l’empresari a la ciutat de Barcelona, segons el projecte aprovat pel Patronat el març de 2021 en el marc del llegat. Entre les responsabilitats d’Alarcón hi figuren també altres funcions pròpies del càrrec com l’administració de la Fundació, l’execució dels acords del patronat i la col·laboració en la promoció i el desenvolupament de les activitats de l’entitat.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.