Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona crea un marc per enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals

“Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social” és una nova mesura de govern del Pla de Drets Culturals

Entre les accions de la mesura es desplega una taula de treball per acompanyar i facilitar l’ús de l’espai públic per a la cultura popular i la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat amb el conjunt de manifestacions i celebracions tradicionals que tenen lloc a Barcelona

Avui dimarts, 24 de maig, a les 18 h, al Palau de la Virreina (La Rambla, 99) tindrà lloc l’acte de presentació, amb la participació, entre d’altres del tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí; el delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, Dani Granados; Khalid Gali, comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós, i Oriol Cendra, consultor i redactor de la mesural. L’acte es podrà seguir en directe a través d’aquest enllaç

L’Ajuntament de Barcelona presenta la mesura de govern “Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social”, dins del Pla de Drets Culturals de Barcelona. Aquesta nova mesura neix amb la finalitat de reconèixer el paper de les cultures populars com a espais de cohesió social a la ciutat, i d’enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals incorporant nous vectors que en fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació.

La mesura reconeix la funció integradora i facilitadora de la convivència de les pràctiques de cultura popular i tradicional i en vol protegir les expressions a l’espai públic, de caràcter més festiu i participatiu, tot salvaguardant el fort dinamisme associatiu de base que hi ha desplegat pels barris de la ciutat.

En la mateixa línia, la mesura remarca la necessitat de reconèixer la diversitat de cultures populars presents a la ciutat de Barcelona, en què el nombre de persones residents nascudes a l’estranger ha passat, en 30 anys, de l’1,5% de la població (1991) al 29% (2021).

“Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social” proposa divuit accions concretes agrupades en quatre blocs, que responen als quatre eixos de protecció del dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals: dret a una institució que reconegui la diversitat cultural de la ciutat, dret a l’equitat i a participar de la cultura popular de la ciutat, dret a la pràctica i expressió cultural d’origen popular i tradicional i dret a l’expressió cultural popular comunitària a l’espai públic.

Un dels objectius de la mesura és reconèixer i donar suport a tot el teixit d’entitats que s’organitzen al voltant de les pràctiques culturals populars i tradicionals com elements indispensables de cohesió social i construcció comunitària; i, per això, s’inclouen diferents accions de reforç, com un nou impuls a les cases de la festa, estudiar com millorar la gestió dels espais disponibles per a aquestes pràctiques i un suport i acompanyament especial dins de l’OCCU per a presentar projectes a subvencions i altres vies de suport públic.

D’entre les accions proposades també destaca la creació d’un nou calendari festiu de la ciutat, que afavoreixi la visibilitat del conjunt de manifestacions i celebracions tradicionals que s’esdevenen a la ciutat, sigui quin sigui el seu origen cultural, comunitari o religiós. Aquest calendari també es projectarà en la política de comunicació de l’ICUB, per tal de fer visibles les expressions de cultura popular vinculades a orígens culturals i religiosos diversos que ja s’estan donant a la ciutat de manera formal o informal.

Una altra de les accions posades en marxa és la taula de treball d’Esdeveniments a l’espai públic, on es posarà especial èmfasi en les activitats de cultures populars al carrer. Aquest és un espai tècnic de treball amb representació dels àmbits municipals en matèria de cultura, urbanisme, prevenció i seguretat i coordinació territorial i proximitat.

En la línia de treballar perquè la institució reconegui la diversitat cultural de la ciutat, es desenvolupen diferents eixos d’acció, com per exemple les encaminades a coordinar i impulsar les cultures populars de Barcelona, a sistematitzar la recollida d’informació per tal de poder realitzar un seguiment continuat o a aplicar la perspectiva intercultural en procediments com les valoracions dels ajuts i subvencions o la contractació pública.També s’impulsaran accions encaminades a enriquir el dret a la pràctica i expressió cultural promovent l’intercanvi, la cocreació i la innovació a través del foment dels espais col·laboratius i de veïnatge. Un exemple d’aquests espais vindrà donat per l’impuls en una categoria específica dins del circuit de suport a la creació, amb les fàbriques de creació com a punta de llança, per potenciar l’actualització dels seus llenguatges expressius, buscar nous diàlegs que permetin una actualització de les manifestacions culturals populars i tradicionals amb la finalitat d’apropar-les a nous públics que per edat, origen o manca d’informació no s’hi hagin interessat.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.