Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona triplicarà els punts de Música al Carrer, que arribaran a tots els districtes de la ciutat

El creixement de la xarxa és una de les accions incloses en la nova mesura de govern ‘Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer’, que forma part del Pla de Drets Culturals de Barcelona 

Sota el mateix paraigües es posarà en marxa una nova fàbrica de creació, la número 12 de la xarxa, dedicada a l’art urbà

L’Ajuntament impulsa una taula de treball per a estudiar la viabilitat de la declaració de Bé Cultural immaterial per a les fogueres de Sant Joan

El projecte Música al carrer, emmarcat dins del programa Cultura Viva de l’Institut de Cultura de Barcelona, experimentarà un creixement exponencial en els propers mesos. D’una banda, avui s’obre el plaç d’inscripció per la concessió de 30 noves acreditacions per a músics. Actualment hi ha 80 acreditacions concedides, amb prop de 120 músics inscrits en total (ja que alguns van en grups). La inscripció estarà oberta fins al dia 22 de maig i, al mes de setembre es donaran 30 acreditacions més. D’altra banda, si a dia d’avui la ciutat disposa de 18 punts reservats per a la música en viu, tots ells al districte de Ciutat Vella, després de l’estiu la xarxa s’ampliarà fins a prop dels 50, distribuïts per tota la ciutat. Com a transició, el proper mes de juny s’iniciarà una prova pilot que portarà la música al carrer a cinc districtes.

L’ampliació d’aquest circuit s’emmarca en el desplegament del Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, presentat ara fa un any. En concret, és un dels punts inclosos dins de la mesura Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer, que avui es presenta, i que recull una bateria de propostes d’actuació amb una mirada transversal i ambiciosa, com la posada en marxa d’El Cilindre d’Horta, una nova fàbrica de creació centrada en l’art urbà; la incorporació de la mirada cultural en la planificació urbanística de la ciutat; l’impuls de les superilles culturals; la constitució d’una Comissió de Nit per abordar de manera conjunta els reptes a l’entorn de la nit i la seva dinàmica cultural, o la incorporació del principi de l’agent de canvi, habitual al Regne Unit, per preservar l’ecosistema de sales de música i concerts en directe

La nova mesura neix de la defensa de l’espai públic  com a un dels els escenaris principals de la vida cultural de la ciutat. I, per tant, cal garantir-ne l’accés per permetre el dret a la ciutat i a la participació cultural de manera sostenible, atenent necessitats i realitats molt diverses i fent compatibles aquests usos amb la convivència veïnal. La mesura és un recull de projectes i línies d’actuació que busquen reconèixer i posar en valor les expressions culturals que tenen lloc a l’espai públic i generar les condicions adequades perquè s’hi desenvolupin. Inclou un conjunt d’actuacions, amb pressupost i calendari de desplegament ja definits, que impliquen l’actuació coordinada entre diferents agents i entitats socials i culturals i es caracteritzen per la transversalitat, també entre les àrees de decisió política implicades en fer possible el seu desplegament. I que tenen com a objectiu comuns els següents: 

  • Aportar la mirada cultural a la planificació urbana de la ciutat per garantir la conservació del patrimoni, l’expressió de les memòries i l’exercici de la creativitat.
  • Garantir l’ús cultural de l’espai públic i l’expressió de totes les pràctiques presents a la ciutat
  • Aprofundir en noves formes d’ús cultural de l’espai públic i en la recuperació d’altres que s’havien perdut
  • Incorporar la mirada ambiental en la reflexió, la creació i l’execució de l’acció cultural. 
  • Reduir els desequilibris existents entre els usos culturals de l’espai públic en les zones i barris diversos de la ciutat. 

Entre les accions més destacades d’aquest pla hi figura també la posada en marxa d’una nova fàbrica de creació, El Cilindre d’Horta, la número 12 de les fàbriques de creació municipals. Aquest nou equipament serà un espai referent en l’art urbà a la ciutat. Disposarà d’un punt d’informació i assessorament i serà un espai de referència dels programes i accions municipals al voltant de l’art urbà i un espai amb perspectiva i connexions a nivell internacional amb altres equipaments i projectes de característiques similars. Aquest projecte és fruit de l’impuls conjunt del Districte d’Horta-Guinardó, l’Institut de Cultura de Barcelona i l’Institut Municipal de Paisatge Urbà. 

En l’àmbit de l’art urbà, la mesura estableix un sistema per planificar i gestionar totes les intervencions artístiques d’aquestes disciplines que es duguin a terme a la ciutat, amb la definició i l’impuls de tres tipus de murs (Oberts, Regulats i d’Intervenció excepcional) mitjançant els quals poder desplegar propostes d’art urbà a l’espai públic. 

Entre les accions impulsades en el marc de la mesura destaca també la creació d’una taula de treball per a estudiar la viabilitat de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) per a les fogueres de Sant Joan a Barcelona. En formaran part persones vinculades a la plataforma #CrememBarcelona, creada l’any 2019 per protegir la tradició de Sant Joan, i les diferents àrees de l’Ajuntament implicades en l’ús i l’expressió cultural a l’espai públic i el foment, el respecte i la protecció de les expressin de cultura popular: la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni; la direcció de Teixit Cultural de l’ICUB; l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de la Regidoria d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i l’Àrea de Prevenció i Seguretat.

La mesura dedica una atenció especial a analitzar el paper de la cultura en l’estratègia de pacificació dels carrers impulsada en els últims anys des de l’Ajuntament. Potenciar les superilles com a espais per a la cultura legitimada i no legitimada, tant la que s’impulsa des dels estaments i entitats formalment reconeguts com a culturals com la que sorgeix de la iniciativa ciutadana; modificar la normativa que limita els usos culturals de les zones exteriors dels equipaments culturals de la ciutat; vetllar per la descentralització de l’activitat cultural a la ciutat i fer una planificació urbanística que incorpori la mirada cultural són altres de les accions de la nova mesura que s’aniran desplegant al llarg dels propers mesos. 

Entre les línies d’intervenció que contempla la mesura Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer hi ha també la necessitat d’abordar de manera transversal els conflictes a l’entorn de la nit que es produeixen a la ciutat. Per fer-ho s’impulsa la creació de la Comissió de Nit, un òrgan d’anàlisi i decisió municipal format per representants de totes les àrees i regidories implicades (Regidoria d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat; Regidoria de Prevenció i Seguretat; Institut de Cultura de Barcelona) amb l’objectiu de dissenyar una estratègia d’actuació compartida i atenta a les necessitats de totes les parts. També s’estableixen diferents accions per a la protecció de la música en la normativa urbanística, com les inspirades en el principi de l’Agent of Change britànic, que davant qualsevol nou ús del sòl preserva els preexistents. Aquesta figura està pensada, entre d’altres per protegir les sales de música i concerts en directe davant noves promocions d’habitatges o canvis en els planejaments urbanístics.

El detall de les accions previstes, amb el calendari d’actuacions i el pressupost, es pot consultar en el document adjunt:

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.