Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona presenta una nova mesura dins del Pla de Drets Culturals per avançar cap a unes polítiques culturals amb perspectiva feminista

‘Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa’, és una de les nou mesures del Pla de Drets Culturals

La mesura fa un diagnòstic de passat i present i descriu les actuacions necessàries per revertir disfuncions, amb calendari i pressupost

Garantir la paritat entre homes i dones en els llocs de presa de decisió, crear serveis de conciliació als equipaments municipals i bonificar els preus de les activitats culturals són algunes de les accions previstes

ATENCIÓ MTIJANS: Avui dimecres, a les 18 hores, a l’Auditori Meier del MACBA (plaça dels Àngels, 1), tindrà lloc la presentació de la Mesura, que comptarà amb la presència de Laura Pérez, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI; Daniel Granados, delegat de Drets Culturals; Elvira Dyangani Ose, directora del Macba; i Marta Domènech, redactora de la mesura. La presentació inclourà una taula rodona sobre política cultural feminista amb la participació de Carla Alsina, coordinadora de l’Ateneu de Nou Barris, i Andrea Artero, actriu i membre del col·lectiu Dones i Cultura. Clourà l’acte una actuació de la cantant Ana Tijoux. L’acte es podrà seguir en directe a través d’aquest enllaç.

El Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, l’ambiciosa i pionera estratègia per situar els drets culturals com a dret cultural de primer ordre, continua el seu desplegament amb l’impuls de la mesura ‘Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa’. El pla és un compendi de nou mesures, que es van treballant de manera progressiva, plantejades amb l’objectiu de reforçar la vida democràtica de la ciutat i incorporar el teixit cultural i el conjunt d’àrees municipals en el disseny i la implementació de les polítiques culturals locals.

 ‘Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa’ és un recull de projectes i línies d’actuació que busquen l’apropament a una cultura equitativa i justa des de la perspectiva feminista per avançar cap a la interseccionalitat, que garanteixi la igualtat d’accés, de representació i de decisió, reflexioni sobre els estereotips de gènere i destaqui la producció cultural i la memòria històrica de les dones i de totes les persones que no compleixin la norma androcèntrica i heterosexual.

La mesura pren com a punt de partida el marc normatiu municipal i autonòmic en l’àmbit de gènere, analitza diferents estudis sobre la perspectiva de gènere en el sector cultural, dibuixa els objectius que cal assumir i desgrana les accions i eines necessaris per portar-los a terme, amb pressupost per posar-les en marxa (190.000 € per a les primeres actuacions) i calendari de seguiment.

La mesura desgrana de manera detallada els objectius que es vol aconseguir, que integren totes les accions que es duran a terme des de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per garantir el dret a una cultura diversa i equitativa, i combatre la segregació vertical i horitzontal que hi ha a l’àmbit cultural:

 • Incorporar la política pública desenvolupada per l’Institut de Cultura i per tots els projectes i organismes en els quals participa.
 • Garantir la presència equilibrada de dones i homes en les posicions de presa de decisió.
 • Aprofundir en l’anàlisi de la realitat cultural aplicant la perspectiva de gènere.
 • Avançar cap a una programació cultural paritària en termes de gènere a la ciutat de Barcelona.
 • Evitar els estereotips de gènere sexistes i androcèntrics en les programacions i en la comunicació.
 • Promoure espais de reflexió sobre com aplicar la perspectiva feminista en les polítiques i l’acció cultural de la ciutat.
 • Aplicar la perspectiva interseccional per tenir en compte altres eixos de desigualtat (classe, origen, raça, orientació sexual, identitat de gènere i discapacitat) a més del de gènere.

Entre les línies d’actuació que contempla la mesura per tal d’assolir aquests objectius hi ha les següents:

 • Creació d’un protocol d’assetjament per raó d’orientació sexual, de la identitat de gènere i d’expressió de gènere en l’activitat cultural.
 • Promoció de la perspectiva de gènere en les subvencions.
 •  Impuls d’un nou estudi sobre la perspectiva de gènere en la programació cultural municipal.
 • Estudi sobre un sistema de bonificació en els preus de les activitats culturals amb perspectiva de gènere.
 • Serveis de conciliació en els equipaments municipals.
 • Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny i la rehabilitació dels equipaments culturals.
 • Contractació pública en perspectiva de gènere.

Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.