Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Observatori de Dades Culturals de Barcelona presenta l’informe 2021 de gènere i cultura

L’Observatori de Dades Culturals de l’ICUB ha presentat un informe amb les dades recollides al 2021 relatives a la presència de dones al sector cultural de Barcelona. En aquest document es recullen dades al voltant de quatre blocs o eixos: participació i pràctiques culturals; creadores i programadores; reconeixements: premis, beques, medalles i memòria; i direccions d’equipaments i plantilla de les organitzacions culturals públiques.

Algunes de les dades més destacables de l’estudi són que, actualment, la direcció d’equipaments culturals públics de la ciutat està formada per una majoria de dones a biblioteques, centres cívics i fàbriques de creació, i de forma paritària a arxius i centres d’exposicions. Tot i així, la representació de dones als espais de direcció és molt minoritària (menys d’un terç) a teatres, auditoris, museus i espais d’interès patrimonial.

Pel que fa a la programació i creació, segons les dades recollides al darrer any, dels 81 festivals culturals celebrats a la ciutat el 40% compta amb una direcció majoritària de dones. Pel que fa el foment de la creació, el 37% de les receptores de les beques Barcelona Crea 2020 van ser dones. D’altra banda, com a usuàries de centres cívics les dones van ser gairebé el 30% i, en el cas de les biblioteques, gairebé el 50%. Com a receptores de cultura de festes populars i activitats culturals més del 50% van ser dones.

Al web de l’Observatori de Dades Culturals es poden consultar en detall totes les dades sobre gènere i cultura recollides.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.