Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona rehabilitarà les façanes del Museu Picasso

L’inici de les obres està previst per l’estiu de 2022, començant per la façana dels edificis del carrer Montcada.

El projecte compta amb finançament de l’Ajuntament de Barcelona i està gestionat per l’empresa municipal BIMSA

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte per a les obres de restauració de les façanes exteriors del Museu Picasso. La proposta preveu intervencions en el conjunt dels edificis que conformen el Museu Picasso: els palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres, així com les façanes dels patis interiors no oberts al públic. L’execució de les obres es farà en cinc fases; està previst que les obres de la primera fase s’iniciïn l’estiu d’enguany i tinguin 11 mesos de durada.

Aquest projecte inclou un estudi previ de l’estat dels paraments de façana, per a identificar-ne les patologies, determinar-ne les causes i dur a terme les actuacions necessàries per a la seva reparació. Com que el Museu està format per cinc palaus, amb origen i característiques arquitectòniques diverses, s’ha realitzat un estudi històric per definir amb rigor les actuacions a realitzar per a recuperar al màxim l’essència original del conjunt. D’aquesta manera, el projecte adapta les solucions proposades a les patologies existents, tenint en compte la seva composició i origen, determinant la futura imatge del conjunt urbanístic protegit del carrer Montcada. Les actuacions a desenvolupar permetran recuperar o reinterpretar l’aparença de les façanes, segons cada cas, garantint la seva durabilitat i consolidant la imatge històrica del conjunt.

El projecte servirà per culminar les actuacions de restauració i actualització de les instal·lacions del Museu que es van iniciar el mes d’octubre de 2021 amb la intervenció de les façanes dels patis del Palau Berenguer d’Aguilar i del Palau Meca. El proper mes d’abril s’iniciaranles obres als patis de la Casa del Baró de Castellet i la Casa Finestres. D’aquesta manera, els quatre patis quedaran completament restaurats i oberts al públic el novembre del 2022.

Lafotogràfica. Museu Picasso, Barcelona

UNA MICA D’HISTÒRIA

Des de la seva obertura al Palau Berenguer d’Aguilar el 1963, l’espai del museu s’ha anat ampliant amb la incorporació dels palaus adjacents: la Casa Baró de Castellet, al 1970; el Palau Meca, al 1981; i la Casa Mauri i la Casa Finestres el 1999.

Els diferents edificis segueixen l’estructura pròpia de les construccions gòtiques, organitzada entorn de patis. En l’actualitat, el conjunt compta amb una superfície total construïda de 10.936m2.

L’any 2003 es va fer la darrera intervenció arquitectònica, amb l’articulació d’un gran bulevard a la planta baixa dels cinc palaus, paral·lel al carrer de Montcada, i d’un eix transversal que el creua perpendicularment des del carrer fins al jardí posterior, conformant un espai d’accés públic obert a la ciutat.

Palau Berenguer d’Aguilar, carrer Montcada, 15

Tot i els vestigis conservats dels segles XII i XIV, el Palau Berenguer d’Aguilar va ser refet el segle XV, esdevenint exemple d’arquitectura gòtica. És un volum de 19m d’amplada i fondària de 39 a 60m, de planta baixa i tres plantes pis, organitzat al voltant de dos patis; el principal compta amb una escala monumental d’accés a la planta primera i una galeria perimetral. El pati secundari parteix de la planta primera i actualment no és accessible al públic.

Casa del Baró Castellet, carrer Montcada, 17

Es tracta d’una casa del segle XVIII i que ha patit diverses actuacions al llarg de la seva història. Es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis i s’organitza al voltant de dos patis. El secundari s’inicia a planta segona i conté una font monumental al centre; no és d’accés públic. L’edifici té una amplada de 15m i una fondària edificada de 47m. La part posterior pràcticament no té contacte amb l’exterior, ja que queda entre els edificis dels números 15 i 19.

Palau Meca, carrer Montcada, 19

Tot i que se’n tenen dades des del s. XIV i que s’han descobert vestigis medievals, l’edifici del Palau Meca és una construcció bàsicament d’època barroca. De 22m d’ample i 56 de fondària, es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis al carrer Montcada i dues plantes pis a la façana posterior.S’estructura entorn de dos patis; el principal és d’àmplies dimensions i compta amb una escala a la catalana. El pati secundari s’inicia també a planta baixa i no és d’accés públic.

Casa Mauri, carrer Montcada, 21

Es tracta d’una construcció Barroca del segle XVII. Amb 10m d’amplada i 32m de fondària, es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis i no té un pati propi, sinó que comparteix el de l’edifici nº23.

Casa Finestres, carrer Montcada, 23

És una de les cases més antigues del carrer Montcada, amb façana i escala del s. XIV i algunes parts de la construcció que podrien remuntar-se al XIII. Tanmateix, ha patit nombroses reconstruccions. Amb una amplada de 15m i fondària de 32m, es desenvolupa en planta baixa i dues plantes pis. S’organitza al voltant d’un pati que conté una escala monumental d’accés a planta primera.

DADES BÀSIQUES 
Promotor BIMSA /
Ajuntament de Barcelona
Data d’inici Estiu 2022
Durada 25 mesos
Inversió 1.588.131,72 €.  
Arquitectes autors del projecte:
Oriol Gili i Fort Clàudia Sanmartí i Martínez Gemma Serch i Andreu
M A T T E R S arquitectura, S.L.P

Servei de premsa del museu picasso

Tel. 932 563 026

museupicasso_premsa@bcn.cat

Montcada, 15 – 23  – 08003 Barcelona

@MuseuPicasso

#MuseuPicasso

www.museupicasso.bcn.cat

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.