Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Observatori de Dades Culturals de l’ICUB crea un apartat de dades Covid-19 per fer seguiment de la recuperació de l’activitat cultural de la ciutat

Un dels primers sectors analitzats ha estat el dels dels museus, però també es recullen dades de l’activitat dels centres de proximitat com ara biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris

La informació es pot consultar a través del web de l’Observatori de Dades i s’emmarca dins dels compromisos del Pacte Cultural de Barcelona

El passat divendres 4 de juny es va presentar el Pacte Cultural de Barcelona i, com una fase prèvia d’aquesta proposta, s’havia elaborat un informe amb la diagnosi de la cultura de la ciutat. La crisi de la covid-19, però, ha marcat un abans i un després en aquest diagnòstic i per aquest motiu les diferents forces polítiques participants van proposar que es continués treballant per analitzar l’evolució de la situació de manera sistemàtica. És en aquest context que per donar a conèixer tota aquesta informació, al web de l’Observatori s’ha creat un apartat específic Covid-19 i cultura, per seguir l’afectació d’aquesta crisi sanitària en diferents sectors.

En aquest sentit, l’Observatori de Dades Culturals de l’ICUB ha estat treballant aquests darrers mesos en dues direccions. La primera per determinar quines dades de l’activitat cultural es podien monitoritzar de manera continuada i fer-ne el seguiment; i la segona, en poder repetir algunes de les anàlisis que es van fer inicialment en les diagnosis, per poder veure’n l’evolució durant el 2021.

Un dels primers sectors analitzats ha estat el dels dels museus. És important destacar que per primera vegada s’ha monitoritzat amb freqüència setmanal els visitants d’un bon nombre de centres i aquesta informació ha permès fer el seguiment en directe de la seva evolució. Aquesta informació s’ha incorporat també al web de seguiment dels efectes de la covid-19 a la ciutat, que elabora l’Oficina Municipal de Dades.

Una anàlisi més enllà de les xifres

L’anàlisi del sector dels museus recollida en els indicadors incorpora dades de procedència: el nombre de persones estrangeres que visiten els museus, a més de ser una dada rellevant per a l’anàlisi de públics i ser un indicador indirecte de l’evolució del nombre de turistes que estan arribant a la nostra ciutat.

Un altre conjunt de dades és el de l’activitat dels centres de proximitat: biblioteques i centres cívics, equipaments bàsics per a la cultura als diferents territoris. En aquest cas, les dades seran mensuals però permetran veure com aquests centres van mantenint el seu esforç per estar a prop de les persones en tot moment.

Finalment, les dades de la nova Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU) expressen el canvi que ha fet una oficina d’atenció cultural al mig de la Rambla, dedicada en bona part al públic turista, i que, a partir de la crisi sanitària, ha donat un gir orientant-se a donar suport al teixit cultural i a la ciutadania interessada en fer cultura. A partir de la setmana que ve el web de l’observatori recollirà noves dades en relació als esdeveniments de ciutat organitzats per l’ICUB, i sobre l’activitat econòmica de la cultura.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.