Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Dels 2.275 projectes que s’han presentat a les Beques ‘Premis Barcelona 2020’, el 86% pertanyen a l’àmbit de la cultura

Del total de projectes que opten al guardó, un 20% corresponen a les arts escèniques, sent aquesta la tipologia més nombrosa junt amb els projectes de creació literària, els d’arts visuals, els projectes híbrids, els de creació audiovisual i musical

El passat 17 de febrer es va tancar el termini de presentació de les sol·licituds per participar a la convocatòria de les 225 beques. Un cop acabat el procediment de valoració dels projectes per part dels jurats es donarà a conèixer els finalistes abans de l’estiu

Els premis estan dotats amb un pressupost d’1,6 milions d’euros i compten amb ajuts previstos entre 6.000 i 10.000 euros

Les Beques ‘Premis Barcelona 2020’ són una mesura impulsada per l’Ajuntament que s‘emmarca en el tercer paquet de mesures per donar suport al teixit cultural i científic de la ciutat arran de la crisi sanitària

 

El passat 17 de febrer es va tancar el termini de presentació de les sol·licituds per optar a la convocatòria de les 225 Beques ‘Premis Barcelona 2020’ amb un balanç total de 2.275 projectes presentats a l’oferta. L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), recollint una proposta del Consell de la Cultura de la ciutat, va decidir transformar els Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020, per tal de reactivar un sector castigat fortament per la crisi sanitària. L’objectiu d’aquestes beques adreçades a creadors/es, artistes i investigadors/es ha estat el de promoure iniciatives que contribueixin a mantenir el dinamisme i lideratge cultural, científic i educatiu de Barcelona a través de la innovació en cadascun d’aquests àmbits i reactivar el teixit cultural en el sentit més ampli.

Els premis, dotats amb un pressupost d’1,6 milions, compten amb ajuts previstos entre 6.000 i 10.000 euros i s’organitzen segons els següents àmbits i línies d’acció:

Àmbit beques cultura
1. Línia de suport a la creació artística – 6.000 € per beca
2. Línia de projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària – 10.000 € per beca

Àmbit beques educació
3. Línia de cultura i educació – 10.000 € per beca

Àmbit beques ciències
4. Línia de divulgació científica i art i ciència – 10.000 € per beca

En una primera avaluació del contingut dels projectes per tipologies, el 86% de les propostes pertanyen a l’àmbit de la cultura, un 7% al de l’educació i un 7% al científic. Del total de projectes presentats, un 20% estan relacionats amb les arts escèniques, sent la categoria més nombrosa junt amb les propostes que fan referència a la creació literària i les arts visuals, les de caràcter híbrid i les de contingut relacionat amb la creació audiovisual i musical.

 

Un cop hagi acabat el procediment de valoració dels projectes per part dels tres jurats multidisciplinars es donarà a conèixer els finalistes abans de l’estiu. Els jurats de les Beques ‘Premis Barcelona 2020’ han estat nomenats pel President de l’ICUB a proposta del Consell de la Cultura, per als premis de les línies de cultura; el Consell d’Educació de Barcelona i Consell de la Cultura, per als premis de la línia de cultura i educació; i el Consell Assessor Científic de Barcelona, per als premis de la línia de divulgació científica i art i ciència.
A través del web barcelona.cat/suportalacultura​ es pot consultar la informació actualitzada sobre l’estat del procés.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.