Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament destina 600.000 euros a l’adquisició d’obres d’art contemporani

Les propostes es podran presentar fins al 22 de març i les obres hauran de procedir de galeries amb seu a Barcelona o a l’Àrea Metropolitana i d’artistes o col·lectius a títol personal

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) serà l’encarregat d’articular el procés de compra de les obres, que un cop adquirides passaran a formar part del Fons d’Art de l’Ajuntament de Barcelona que les dipositarà en les diferents col·leccions de la ciutat i garantirà la seva circulació i visibilització

L’impuls d’aquesta mesura, presentada el passat mes d’octubre en el marc del tercer pla de suport al teixit cultural de la ciutat, compleix amb el doble objectiu de reconèixer i patrimonialitzar generacions que no estan plenament representades als fons públics i de fer arribar recursos al conjunt del teixit vinculat a l’art a Barcelona

L’Institut de Cultura de Barcelona a través del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ha fet públiques ja les bases per activar un programa d’adquisició d’obra artística adreçat a creadores i creadors en l’àmbit de l’art contemporani L’impuls d’aquesta mesura, presentada el passat mes d’octubre en el marc del tercer pla de suport al teixit cultural de la ciutat, compleix amb el doble objectiu de reconèixer i patrimonialitzar generacions que no estan plenament representades als fons públics i de fer arribar recursos al conjunt del teixit vinculat a l’art a Barcelona. Amb una dotació econòmica inicial de 600.000 euros es preveu poder arribar al màxim nombre de creadors i creadores de peces d’art visual locals per confeccionar un fons d’obres rellevant. Les propostes artístiques es podran presentar fins al proper 22 de març i un cop adquirides passaran a formar part del Fons d’art de l’Ajuntament de Barcelona. Posteriorment, les obres es dipositaran en les diferents col·leccions de la ciutat del MACBA I el MNAC i es  garantirà  el seu accés i  circulació pels diferents circuits d’art de la ciutat amb l’objectiu de visibilitzar-les.

Responent a la voluntat de la present convocatòria de servir com a mesura de suport específica pel teixit cultural de la ciutat de Barcelona, les propostes caldrà que procedeixin de galeries amb seu a Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, d’artistes i col·lectius a títol personal i excepcionalment, i per causes consensuades, la comissió podria considerar propostes amb un altre origen per tal d’executar la compra.

El jurat encarregat de valorar la qualitat de les obres està constituït per Ferran Barenblit, director del MACBA; Antònia Mª Perelló, cap i conservadora de la Col·lecció del MACBA; Joan Anton Maragall, galerista i membre del Consell General del MACBA, Àlex Mitrani, en representació del MNAC; Joana Hurtado, directora artística del Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats; Lúa Coderch, artista, designada pel Consell de Cultura i Martina Millà, curadora d’exposicions, designada pel Consell de Cultura. També formaran part del jurat, amb veu i sense vot Mònica Mateos Guerrero, gerenta de l’ICUB i Josep M. Carreté, gerent del Consorci MACBA.

Els requisits per accedir-hi recullen que les obres presentades hauran d’estar produïdes per un artista o col·lectiu d’artistes viu, nascut i/o resident a Barcelona o Àrea Metropolitana de la ciutat i/o amb trajectòria professional vinculada a la ciutat. Pel que fa a les galeries, cadascuna podrà presentar un màxim de cinc artistes amb un màxim de cinc obres, o grups d’obres, per artista o col·lectiu en total. Els grups d’obra, per tal de ser considerats com a tals, hauran de ser proposats amb un preu de conjunt. Si la proposta procedeix d’un artista o col·lectiu, aquest també podrà presentar un màxim de cinc obres o grups d’obres. Així mateix, una o un artista no es podrà presentar alhora a través de la seva galeria i individualment. Finalment, per tal de garantir que les ajudes arribin al màxim nombre de beneficiaris, en cas de que la proposta sigui presentada per una galeria, l’obra o obres presentades hauran de ser propietat de l’artista, és a dir, que s’exclouen aquelles obres que formin part del fons de la galeria.

Procés de sol·licitud i criteris de valoració

Les propostes s’hauran d’enviar a la bústia habilitada per aquesta convocatòria: adquisicionsajuntament@macba.cat i el període d’enviament de sol·licituds serà des de la data de publicació de les bases fins al 22 de març. El criteri de qualitat serà primordial i determinant, i guiarà necessàriament tot el procés de selecció de les propostes. En tots els casos les obres escollides hauran de resultar representatives de la contemporaneïtat artística a la ciutat i de la trajectòria del seus autors, per tal de garantir-ne una representació de qualitat dins els fons públics de la ciutat.

La comissió també tindrà en compte l’adequació de les obres als relats i línies de treball de les col·leccions que les acolliran. D’igual manera, es consideraran aspectes pràctics relacionats amb la conservació de les obres. Per tal de respondre a l’objectiu general de la convocatòria, la comissió es regirà per un criteri de redistribució econòmica per tal de que l’ajuda arribi al màxim d’artistes i galeries possibles, evitant adquisicions que individualment absorbeixin una part significativa del pressupost total.

Més informació sobre la convocatòria al web del MACBA i barcelona.cat/suportalacultura

 

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.