Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
En marxa la convocatòria de subvencions per demanar ajuts per a projectes culturals afectats per la crisi sanitària

L’ICUB destinarà 1,3 milions d’euros que finançaran fins al 80% dels projectes

Joan Subirats posa en relleu que aquesta convocatòria de resposta a la crisi generada per la pandèmia vol ajudar a consolidar la cultura com un dret i reforçar el compromís de les institucions per fer-ho possible

La presentació de sol·licituds es podrà fer via telemàtica a partir del dilluns 15 de juny i l’Oficina Ciutadana de la Cultura oferirà servei d’informació i assessorament a les entitats i associacions que ho requereixin 

Dilluns 15 de juny s’obre el període per presentar sol·licituds a la convocatòria extraordinària de subvencions impulsades per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) per pal·liar els efectes de la crisi sanitària. Aquests ajuts s’emmarquen en les mesures dels plans de xoc impulsats darrerament per l’Ajuntament de Barcelona per donar suport al teixit cultural de la ciutat. El tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Joan Subirats, posa en relleu que “aquesta convocatòria de resposta a la crisi generada per la pandèmia vol ajudar a consolidar la cultura com un dret i reforçar el compromís de les institucions per fer-ho possible.”

Com a novetat, l’Oficina Ciutadana  de la Cultura, situada als baixos del palau de la Virreina, donarà suport a la convocatòria i oferirà serveis d’informació i assessorament a les entitats i associacions que ho requereixin. L’atenció es farà presencial i caldrà demanar cita prèvia a través d’aquest formulari: https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/occu

L’objecte d’aquesta convocatòria és la de subvencionar els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada per la COVID-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020. S’entendrà per a projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut de cancel·lar total o parcialment la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada. 

L’import de la convocatòria és de 1,3 milions d’euros i estableix un topall màxim de 20.000 euros per projecte. La subvenció, tant en la modalitat d’un milió d’euros com en la de 300.000 euros, donarà cobertura fins al 80% del projecte i seran convocatòries compatibles.

Per tal d’acollir de manera equitativa totes les propostes i poder abastar els grans i petits projectes culturals, s’ha dividit el pressupost en trams de facturació.

 • TIPOLOGIA 1. Projectes amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 €.
 • TIPOLOGIA 2. Projectes amb un pressupost total entre 30.000,00 € i 99.999,00 €. 
 • TIPOLOGIA 3. Projectes amb un pressupost total igual o inferior a 29.999,00 €.

Els criteris per distribuir les subvencions seran els mateixos que el de la convocatòria general habitual publicada el passat mes de gener.

 

MODALITAT A – Projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19

 1. Projectes d’Arts en Viu: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu o espais independents.
 2. Projectes de Comerç Cultural: Galeries d’art, llibreries i altres comerços culturals d’especial rellevància cultural i artística, amb interès històric o patrimonial per a la ciutat que realitzin tasques de difusió cultural. 
 3. Projectes d’exhibició en Cinemes; sales de Cinema amb 7 sales d’exhibició o menys.
 4. Festivals, cicles i projectes de caràcter artístic i cultural: Festivals, cicles, mostres i projectes de caràcter artístic i cultural d’àmbits i disciplines culturals diverses.
 5. Activitats festives de cultura popular o tradicional: Mostres, trobades, activitats festives de cultura popular o tradicional.

MODALITAT B. Projectes nous derivats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19

 1. Noves Accions de context: Noves programacions adequades a les possibilitats d’activitats actuals que considerin l’entorn digital i la distància social en el seu desenvolupament.
 2. Recerca: Noves línies de recerca que aprofundeixen en processos d’innovació i divulgació de diversos àmbits vinculats a la creació i les pràctiques culturals.
 3. Laboratori: Modalitat destinada a recolzar iniciatives ciutadanes que, des de l’àmbit cultural, de donin resposta a alguns dels reptes que té la ciutat . 
 4. Capital social: Projectes que es presenten amb la voluntat d’interacció entre diferents entitats amb la voluntat de crear xarxa i capital social a través de pràctiques culturals. 
 5. Projectes de creació: projectes d’artistes i creadors en estat de pre-producció, laboratori i recerca. Queden excloses les produccions artístiques.

 

Presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. 

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona a l’adreça: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions.

Les sol·licituds es podran emplenar i presentar també a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: http://www.bcn.cat/tramits 

 

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.