Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Barcelona comença a documentar les experiències veïnals i ciutadanes per garantir el dret a la memòria popular del confinament

La iniciativa de la Regidoria de Memòria Democràtica i l’Arxiu Municipal de Barcelona persegueix documentar i conservar les vivències individuals i col·lectives, més enllà dels relats oficials i evitar que aquests esdevinguin hegemònics

S’obre un espai virtual a decidim.barcelona on recollir testimonis escrits, fotogràfics, sonors o en vídeo, per generar un arxiu del confinament com a espai que garanteixi la pluralitat de testimonis al servei de la memòria col·lectiva de la ciutat

Aquest llegat passarà a formar part de l’Arxiu Municipal de Barcelona com a fons documental a preservar i a difondre

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Memòria Democràtica i amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Barcelona, ha posat en marxa un dispositiu per documentar i conservar les experiències i vivències personals i col·lectives del confinament. La iniciativa, on també ha col·laborat el programa Cultura Viva – Memòria Viva de l’ICUB, servirà per construir un arxiu que expliqui, a nosaltres i als que vindran, les memòries del confinament, és a dir, la memòria popular d’uns dies que ens han canviat la vida en les seves dimensions polítiques, socials i emocionals.

El Consistori vol acompanyar la ciutadania en els moments de dol, i en els moments en què expressa la seva voluntat de viure, de compartir i de ser solidaris amb el veïnat tant amb accions culturals i creatives diverses com amb accions destinades a fer front a l’emergència en què es troba la ciutat. Totes aquestes accions són patrimoni memorial de la ciutat i l’Ajuntament ha de garantir-ne la conservació precisament per garantir el dret de la ciutadania a construir la seva memòria col·lectiva.

Tal i com es va fer després d’episodis recents de la ciutat com l’atemptat de la Rambla o l’1 d’octubre de 2017, s’ha obert un espai virtual, anomenat “Memòries del confinament”, on es convida la ciutadania a abocar-hi aquestes experiències, que constituiran un llegat que quedarà dipositat a l’Arxiu Municipal de Barcelona. Amb l’obertura d’aquest espai, Barcelona garanteix el dret dels veïns i les veïnes de la ciutat d’explicar la pròpia història i que aquesta sigui escoltada i recollida.

La iniciativa, per tant, comença amb aquesta primera fase de crida a la ciutadania i una segona fase, un cop finalitzi la pandèmia de la Covid-19, de devolució a la ciutadania, amb l’estudi i anàlisi que es pugui fer del patrimoni recollit i documentat com a memòries del confinament.

L’espai virtual “Memòries del confinament” on recollir testimonis està allotjat al web de participació ciutadana decidim.barcelona, i permet l’enviament tant de testimonis escrits, com fotogràfics i imatges i en format vídeo i sonors. Aquests arxius requeriran també aquelles dades descriptives que en permetin una correcta catalogació, amb la vista posada d’esdevenir, en el futur, un element valuós per a l’estudi i recuperació de la memòria de l’episodi del confinament. Com a novetat dins del procés de documentació arxivística, les fonts recollides i processades a l’arxiu, seran consultables al cap de poques hores d’haver-se enviat. Les aportacions ciutadanes seran tractades com una donació per a la construcció de la memòria ciutadana de la Barcelona.

La Regidoria de Memòria Democràtica assumeix la memòria com un dret civil que ha de garantir a la ciutadania una memòria popular que conservi les expressions de vida que tenen lloc durant el confinament. L’objectiu és poder documentar aquestes expressions de vida com el dol, l’angoixa, la incertesa, però també la celebració d’allò col·lectiu i de suport als serveis públics des dels balcons, així com les xarxes veïnals de suport mutu i la seva actuació, totes elles iniciatives espontànies de resistència i enfortiment de la vida comunitària. L’arxiu resultant garantirà també la pluralitat de veus per tal de representar al màxim la societat barcelonina, també des d’una perspectiva intercultural i diversa.

La iniciativa busca conservar aquestes experiències i que perdurin, més enllà del relat oficial provinent dels poders públics. Sota aquesta premissa es vol fomentar l’exercici de deixar testimoni directe d’una vivència que pugui contribuir a explicar a la ciutadania d’avui i de demà amb el màxim de veus possible un episodi que haurà canviat la societat i marcat un punt d’inflexió en les vides de milions de persones.

Per a la construcció col·lectiva d’aquest patrimoni memorial, es tindran en compte també totes les iniciatives que l’Ajuntament de Barcelona està endegant les darreres setmanes i les expressions espontànies que es donen als nostres balcons, finestres o miradors. L’Arxiu Municipal de Barcelona analitzarà els testimonis recollits ja als altres espais oberts per l’Ajuntament les darreres setmanes, com són el llibre de condol virtual de “Barcelona Recorda” i l’espai infantil d’”Estimat Diari”, i també es recolliran les dades obtingudes per les enquestes que realitza l’Ajuntament a la ciutadania, les experiències obtingudes per part dels serveis essencials i es farà una cerca de xarxes socials per arribar a tenir una visió el més completa visible.

Testimonis dels serveis públics essencials

En paral·lel a les memòries populars que la iniciativa busca fer emergir, l’Arxiu Municipal de Barcelona ha endegat també una iniciativa per documentar el testimoni dels serveis essencials municipals durant les setmanes de la crisi per la Covid-19. L’Arxiu contribueix així a preservar la memòria municipal perquè es conservi i es doni a conèixer a la ciutadania, com a part d’aquestes memòries del confinament.

L’Arxiu Municipal té una llarga trajectòria en la recollida de testimonis relatius a la nostra història, una funció que realitza des del 1983, quan es va crear la Secció de Fons Orals a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Ara, es fa un pas més amb la creació dels fons audiovisuals de caràcter social, seguint les recomanacions de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i altres òrgans internacionals que estan impulsant polítiques de recollida de documentació sobre la Covid-19, com el DocumentingTheNow.

La recollida de testimonis pretén arribar al màxim nombre de treballadors i treballadores municipals amb una mostra àmplia i significativa de diferents sectors, edat, gènere i categories professionals. A través de la intranet municipal, els treballadors i treballadores que hi participin hauran de gravar un vídeo on descriguin quina és la seva feina habitual i la feina que han desenvolupat durant les setmanes de crisi sanitària, expliquin l’experiència més important, tant si és negativa com positiva, i facin un breu comentari sobre com creuen que la crisi global haurà canviat l’organització o la societat.

En fases posteriors, es farà el tractament documental dels testimonis recollits i se’n farà la difusió pertinent, a més de servir com a font primària per a la investigació i l’estudi dels efectes de la pandèmia, una peça clau per a la interpretació social de la vida a la ciutat.

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.