Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
El Govern municipal no autoritza el Museu Hermitage a la Nova Bocana

Els informes d’urbanisme, mobilitat, cultural i de viabilitat tècnica fets pel grup d’experts creat per analitzar la idoneïtat del projecte en desaconsellen la implantació en aquest àmbit específic del Port de Barcelona.

A partir de les conclusions dels estudis l’equip de Govern no dona el vistiplau al museu a la Nova Bocana, però obre la porta a altres emplaçaments si els promotors reformulen el projecte per donar resposta als dubtes plantejats pels informes

El Govern municipal ha fet públics aquest dilluns els informes tècnics elaborats per experts independents sobre la idoneïtat d’instal•lar el Museu Hermitage a l’àmbit de la Nova Bocana. Els estudis es van encarregar a un grup de professionals creat arran de la Modificació del Pla Especial de la Nova Bocana aprovada el mandat passat, que incorpora l’ús cultural a l’espai de l’edifici central i indica que cal el vistiplau municipal a qualsevol projecte cultural que s’hi vulgui implantar.

Per prendre la decisió, l’equip de Govern ha tingut en compte els quatre estudis fets pel grup d’experts. En concret, el de mobilitat, elaborat per la consultora INTRA; el d’urbanisme, fet pels professors de la UPC Maria Rubert de Ventós i Álex Giménez; el de viabilitat econòmica, encarregat a Eurecat, i el cultural, de Josep Ramoneda. La presentació dels documents ha anat a càrrec dels tinents d’alcaldia Janet Sanz i Joan Subirats.
Pel que fa als informes de mobilitat i urbanístic, es plantegen riscos pel que fa a l’emplaçament proposat. Situar el museu en un cul-de-sac com el que conforma l’espai de la Nova Bocana pot deixar-lo aïllat i amb dificultats d’accessibilitat i d’accés amb el transport públic. I pot saturar encara més el passeig de Joan de Borbó, que seria l’única via d’arribada i a dia d’avui ja està congestionada i suporta una forta pressió turística. Tampoc es veu òptim instal•lar el museu al front marítim, tenint en compte la fragilitat de la zona davant situacions climàtiques adverses, i es veu preferible recuperar edificis existents en lloc de crear un gran edifici nou per acollir l’Hermitage.

Quant a l’informe econòmic, es posa en dubte l’estructura organitzativa basada en una fundació sustentada en una empresa de caràcter immobiliari i una altra de cultural. No està clar, diu el document, que aquesta articulació compleixi la Llei de Museus catalana, que especifica que els museus han de ser entitats sense ànim de lucre. A banda, es consideren massa optimistes les previsions de visitants que es fa –850.000 visitants el primer any, tants com el Museu Picasso–; es troben a faltar en la plantilla figures necessàries com ara conservadors, i es qüestiona el fet que els visitants hagin de pagar l’entrada sencera, cosa que no acompleix la funció social que se suposa a un museu cultural.

Finalment, de l’anàlisi de l’informe cultural se’n desprèn que en la proposta actual no hi ha la solidesa que aportava el projecte inicial de museografia ideat per Jorge Wagensberg, que vinculava l’art i la ciència. Així, el museu tindria un caràcter de franquícia i de receptor d’obres de fora que no reforçaria el potencial cultural de la ciutat.

Per tot això, Janet Sanz ha explicat que el Govern municipal no veu oportú desenvolupar i implementar el Museu Hermitage a la Nova Bocana. “Cap informe és positiu. Venen a identificar amb més insistència els dubtes que des de la ciutat ja havíem assenyalat”, ha dit. A la vista dels documents, l’equip de Govern trasllada a l’Autoritat de Barcelona que no pot autoritzar la proposta.

No obstant, l’Ajuntament s’obre a analitzar les reformulacions del projecte que puguin fer els promotors a partir de les qüestions que indiquen els informes. “Aquest projecte és d’iniciativa privada, i evidentment estudiarem qualsevol altra proposta i l’analitzarem com qualsevol altre dels projectes privats que ens arriben”, ha afegit Sanz.

Documents relacionats:

Estudi sobre la sostenibilitat econòmica del projecte del Museu Hermitage de Barcelona

El projecte Hermitage, en clau cultural

Consideracions i refexió oberta sobre la idoneïtat urbanística d’un nou espai cultural a la Nova Bocana del Port de Barcelona i alternatives de posició

Conveniència de la implantació d’una sucursal del museu Hermitage a la Nova Bocana de Barcelona, des d’una perspectiva de la mobilitat

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.