Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament posarà en marxa un Pla de xoc cultural als barris de Barcelona

El Pla de xoc generarà un circuit estable de propostes artístiques, posarà en valor l’extensa xarxa d’equipaments de proximitat, i crearà un programa d’ensenyaments artístics que s’estendrà per tot el territori

El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha destacat que aquest pla “és la pota cultural del Pla de Barris del Govern municipal, i vol contribuir a què molts professionals comptin amb un circuit de proximitat, en barris no cèntrics”, Collboni ha remarcat que aquesta mesura de Govern té com a objectiu “pujar el to cultural de la ciutat, no només des dels grans equipaments, sinó des de la proximitat, i potenciant l’accessibilitat de la ciutadania a aquesta cultura de qualitat per afavorir la cohesió social”

El calendari d’actuació del Pla està previst des de finals del 2016 a finals del 2019 amb un pressupost total de 8’2 milions d’euros. Es preveu que tingui un impacte total de 202.900 beneficiaris

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) posarà en marxa un Pla de xoc cultural als barris de Barcelona. En el proper Plenari del Consell Municipal del divendres 30 de setembre, el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, presentarà una Mesura de Govern per portar a terme aquest pla, que té com a objectiu generar un circuit de propostes culturals professionals als barris de la ciutat. En la presentació als mitjans, El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha destacat que aquest pla “és la pota cultural del Pla de Barris del Govern municipal, i vol contribuir a què molts professionals comptin amb un circuit de proximitat, en barris no cèntrics”, Collboni ha remarcat que aquesta mesura de Govern té com a objectiu “pujar el to cultural de la ciutat, no només des dels grans equipaments, sinó des de la proximitat, i potenciant l’accessibilitat de la ciutadania a aquesta cultura de qualitat per afavorir la cohesió social”. El tinent d’alcaldia ha estat acompanyat de la regidora del Districte de Sant Andreu i responsable de l’àrea de Infància, Joventut i Gent Gran, Carmen Andrés, i del gerent de l’ICUB, Valentí Oviedo.

Barcelona compta actualment amb una extensa xarxa d’equipaments culturals de proximitat repartits per tots els districtes de la ciutat: centres cívics, biblioteques, casals de barri, espais i casals de Joves, ateneus populars, teatres, sales de concerts, galeries, llibreries, i un conjunt ampli i divers d’altres espais gestionats per col·lectius més o menys formalitzats. Tot i aquesta multiplicitat d’agents, continuen existint un seguit de reptes a superar: un dels més evidents és la dificultat per arribar a més i nous públics.

Els objectius d’aquesta Mesura de Govern són:

1) ajudar a consolidar una oferta cultural regular generant un circuit estable de propostes artístiques en matèries tan diverses com la música, la dansa, el teatre, el circ o l’audiovisual.

2) generar espais de complicitat amb les comunitats d’usuaris culturals dels barris per tal que co-administrin aquests circuits i col·laborin amb els plans de formació artística que es proposen.

3) la creació d’un programa de formació artística que apropi els ciutadans als llenguatges de la cultura a través d’un pla de pràctiques i aprenentatges artístics.

El Pla preveu donar un impuls definitiu a programes que vinculin els àmbits de la cultura i l’educació i situïn el mateix centre educatiu com un generador d’activitat cultural. El paper de l’Institut de Cultura de Barcelona és articulador, gestor i productor, però el seu desenvolupament conceptual, la seva evolució i finalment la seva avaluació es realitzarà amb la màxima complicitat dels Districtes de Barcelona, de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i el Consorci d’Educació de Barcelona.

PLA DE XOC CULTURAL ALS BARRIS: 3 MESURES

Primera Mesura

Crear un circuit estable d’arts escèniques, musicals i audiovisuals a partir d’una xarxa de centres culturals als diferents districtes de la ciutat i a partir d’un treball de coordinació conjunta entre l’Institut de Cultura de Barcelona i cadascun dels Districtes de la ciutat, que sigui un aparador de la producció cultural professional.

Es treballarà per assegurar un circuit amb un mínim de 10 espais per a cada disciplina (música, teatre, dansa, circ i audiovisual) amb la possibilitat d’anar-lo ampliant progressivament i a mesura que aquest circuit pugui anar creixent en quant a oferta i demanda d’una manera sostenible i progressiva. També es treballarà per generar un catàleg de propostes culturals representativa de les diferents vessants de l’escena contemporània que s’ha de caracteritzar per la diversitat de gèneres disciplines i estils. Aquest catàleg es conformarà conjuntament amb programadors dels equipaments de la xarxa, crítics i especialistes.

Un altre objectiu d’aquesta mesura i conseqüència d’aquest circuit serà el de donar sortida a la creació feta a la nostra ciutat i funcionarà com un mecanisme que permeti fer emergir i accelerar la carrera dels nostres creadors. El Pla pretén també trencar les barreres entre les programacions culturals generades en els grans equipaments de ciutat i aquella generada pels agents culturals i educatius que treballen des de l’escala de la proximitat, des de l’entorn dels territoris, i establir una connexió bidireccional i fluïda entre les dues tipologies d’equipaments.

Segona Mesura

Vincular a aquest circuit comunitats i xarxes d’espectadors relacionats amb els equipaments i centres culturals participants a cada barri. I en el cas de no existir-ne en un determinat territori caldrà generar-ne de manera prioritària. La participació directe d’estructures arrelades al barri és, doncs, essencial.

Tot i que aquestes comunitats han de depassar l’àmbit estricte d’aquest circuit, aquest programa hauria d’actuar com a revulsiu per potenciar les comunitats ja existents o propiciar-ne de noves. A cada barri, doncs, s’impulsarà la creació d’una comunitat associada amb la intenció de cooperativitzar la gestió dels públics i intervenir directament en la tria dels espectacles.

Tercera Mesura

Impulsar un programa d’aprenentatges artístics. Actualment, les diferents propostes d’ensenyaments artístics de la ciutat són promogudes en un 25% per la iniciativa pública i en un 75% per la iniciativa privada. El conjunt d’aquesta oferta es concentra als barris més cèntrics o amb un nivell de renda socioeconòmica i cultural més elevada. En canvi, només un 8% es desenvolupa als 23 barris de la perifèria de la ciutat.

Aquesta mesura pretén començar a pal·liar aquesta desigualtat territorial, intentant compensar el dèficit existent en alguns barris i idear una estratègia per promoure l’activisme cultural i la creació de comunitats d’usuaris culturals als diferents territoris.

Aquesta proposta s’estructurarà en tres programes interrelacionats però amb objectius i dinàmiques de treball diferenciades:

Sensibilització artística i Desenvolupament Comunitari

Aquest programa contemplatotes aquelles propostes que vinculen pràctica artística, participació i expressió cultural, ja sigui vinculat al calendari festiu o a qualsevol altra esdeveniment de cultura popular.

En aquesta mateixa línia es realitzarà un Pla d’aprenentatges artístics i Tallers culturals conjuntament amb escoles i centres superiors d’ensenyaments artístics de la ciutat, per tal d’estendre una dinàmica formativa adreçada a població adulta en el marc dels programes que s’ofereixen des dels centres cívics.

Àmbit Educatiu

Aquest àmbit inclourà tots aquells sectors socials que han quedat exclosos de les pràctiques artístiques ja sigui perquè no han tingut accés a través de la formació reglada o la voluntat de participar es troba fora de l’ensenyament formal.

Les mesures aniran adreçades a fomentar la pràctica artística en els centres educatius d’infantil, primària i secundària d’un territori. Algunes de les línies a desenvolupar seran:
– Generar projectes de col·laboració estable entre grans institucions culturals de la ciutat i centres educatius
– Incorporar projectes de creació artística i innovació

Algunes mesures que adreçades a fomentar programes d’art i cultura en l’àmbit del lleure educatiu són:
– Generar una oferta d’activitats en horari extraescolar, tant dins de l’escola com fora de l’escola (centres de proximitat, casals infantils i espais de joves etc.) que fomentin la pràctica i ensenyament artístics en l’àmbit de la música, les arts escèniques i les arts visuals i audiovisuals.
– Desplegar una oferta de lleure (en format casal intensiu) en els períodes d’estiu i nadal, vinculada a l’educació artística.
– I, finalment, programes que promoguin que aquells nens o adolescents amb motivacions pugui aprofundir en l’aprenentatge d’una determinada tècnica o disciplina artística. Aquest apartat es concretarà en un sistema d’ajuts per a alumnes que puguin desenvolupar els seus estudis en centres d’educació artística no ubicats en el seu territori més immediat.

Per dur terme aquest mesura es desenvoluparà un projecte pilot de dos anys en territoris especialment desafavorits i aprofitant la voluntat d’aquest Ajuntament d’incidir als barris contemplats dins del programa de Pla de Barris.
Posteriorment s’ampliarà aquest pla a altres barris i territoris de la ciutat actuant, preferentment, a territoris amb més dèficits i necessitats i emmarcats en la resta de Plans de Barri que s’han de desplegar. Es preveu poder estendre el programa a un total de 10 barris a la finalització d’aquest mandat.

Creadors En Residència

Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) desenvolupen Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona, un programa —pioner en el nostre entorn— que introdueix la creació contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador amb els estudiants. Aquest programa proposa als artistes que concebin una obra específicament pensada per ser duta a terme juntament amb un grup d’estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO). Al llarg de tot el curs i dins l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva concepció i realització.

En 8 edicions s’han realitzat 61 residències en 35 instituts públics de secundària de Barcelona, seleccionats anualment per convocatòria pública. A hores d’ara s’estan desenvolupant un total d’onze residències a onze instituts de diferents barris de la ciutat.

En el marc d’aquesta mesura es proposa fer un salt qualitatiu en el desenvolupament d’aquest programa passant d’11 Residències que es fan actualment a un total de 20 a assolir com a fita el 2020, amb la voluntat, a més, de vincular-les a grans equipaments de la ciutat.

CALENDARI, PREVISIÓ DE BENIFICIARIS I PRESSUPOST

El calendari d’actuació s’inicia aquest quart trimestre del 2016 i està previst fins al 4rt trimestre del 2019. El Pla preveu tenir un impacte total de 202.900 beneficiaris durant aquest període: es calcula que seran 48.800 el 2017; 63.800 el 2018, i 90.300 el 2019.

El pressupost total destinat al pla de xoc cultural als barris entre el 2017 i el 2019 serà de 8.195.000 € amb un import d’ 1.700.000 € el 2017; 2.185.000 € el 2018; i 4.310.000 € el 2019, i una previsió total d’ingressos de 1.785.000 € durant el període 2017-2019.

Trobareu imatges en aquest enllaç.

Descarrega el fitxer
Museura de Govern: Pla de xoc cultural als barris de Barcelona

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.