Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Institut de Cultura subvencionarà l’IBI a espais i establiments dedicats a l’exhibició i al comerç cultural
  • La finalitat d’aquesta nova línia de subvenció, amb un import total de 500.000 euros, és el suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona per tal d’afrontar les despeses d’estructura dels espai

 

  • Altres línies de subvenció de foment del sector cultural que es publicaran properament inclouen ajuts per a l’adequació d’espais estables de música en viu; per a inversions a espais independents de creació; i per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a projectes d’experimentació i innovació

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) obrirà properament diferents línies de subvencions que tenen per objecte donar suport al sector cultural de la ciutat de Barcelona.

L’IBI cultural, mesura de suport a l’exhibició i el comerç cultural

Entre els ajuts del 2016, demà s’obrirà una nova línia de subvenció: els ajuts a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona per tal d’afrontar les despeses derivades de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI). Aquesta subvenció, de 500.000 euros, està destinada a entitats culturals que tinguin com activitat principal l’exhibició o el comerç cultural per tal d’afrontar les despeses d’estructura dels espais, i inclou tant les entitats que tenen el local en règim de propietat com en règim de lloguer.

L’import total de la convocatòria, de 500.000 euros, es distribueixen de la següent manera: 400.000 euros en la modalitat A, d’arts en viu, per espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ, i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu; i 100.000 euros en la modalitat B, per establiments comercials de l’àmbit cultural: galeries d’art, sales d’exposició, llibreries i cinemes amb una programació majoritària de cinema d’autor i en versió original. L’import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles corresponent a l’exercici 2015, i aplicant un 95 % per determinar l’import de l’ajut, fins una quantia màxima de 5.000 €.

Altres subvencions de suport al sector cultural que es publicaran properament

Suport a la música en viu: El govern municipal va anunciar fa unes setmanes un canvi normatiu per facilitar la realització de música en viu a la ciutat. Acompanyant aquesta mesura, l’Institut de Cultura de Barcelona obrirà, a finals de la setmana vinent, un nova convocatòria de subvencions per inversions que impulsin la realització d’estudis d’impacte acústic, la instal·lació de limitadors – enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic dels establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona.

Aquesta convocatòria, de 400.000 euros, està adreçada als establiments que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti realitzar música en viu, o als establiments que vulguin realitzar un estudi d’impacte acústic per tal de conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència per poder fer concerts.

Suport a espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició: També a finals de la setmana vinent s’obrirà la convocatòria d’ajuts a les inversions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais independents de creació, experimentació i difusió cultural de la ciutat adreçada als espais de titularitat privada que ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors. En aquest cas, l’import total de la convocatòria és de de 250.000 euros i es prioritzaran les inversions relatives a obres de seguretat, insonorització, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i en general totes aquelles mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència.

Suport a l’experimentació i la innovació: Una altra línia de subvenció, que estarà oberta entre el 19 i el 30 de setembre, són els ajuts destinats a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

La convocatòria, anual des del 2013, compta amb un import total de 150.000 euros i està destinada a professionals, empreses, associacions, espais de co-working, universitats o fundacions de caràcter públic o privat.

A més, estan en fase de resolució dues importants línies de subvenció: les destinades a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic de les llibreries de la ciutat de Barcelona per un import total de 200.000 euros; i les destinades a la rehabilitació d’auditoris i teatres d’entitats culturals sense afany de lucre per un import total de 600.000 euros.

Podeu consultar les bases de les convocatòries al següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.