Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
Entra en vigor la circular que regula la manera en què bars i restaurants puguin fer música en directe amplificada
 • Aquesta modificació pretén legalitzar i regular l’activitat garantint el dret al descans dels veïns i veïnes i fomentant els espais per a la pràctica musical. El permís estarà sotmès al compliment de les normatives relatives a seguretat i aïllament acústic.
 • La mesura s’inscriu en el marc del Pla per la música a Barcelona que s’està realitzant des de l’ICUB en coordinació amb altres departaments i districtes de la ciutat.
 • El conjunt de mesures per la música en viu ha estat la proposta de cultura més votada en el procés participatiu de PAM (Decidim Barcelona).

Amb la circular que avui entra en vigor, l’Ajuntament de Barcelona impulsa un pla de treball que contempla diferents línies d’actuació per tal de reconèixer el valor cultural i social de la música en viu alhora que considera la seva sostenibilitat en el marc de relacions veïnals que garanteixin el dret al descans del veïns i veïnes de Barcelona.

Aquest pla de treball transversal es desplega en estreta col·laboració amb diferents departaments de l’Ajuntament (Cultura, Ecologia Urbana, Urbanisme, Seguretat i Districtes), contemplant els diferents aspectes que abasta. Alhora, aquest procés s’està desenvolupant de la mà de diferents entitats i associacions que vetllen per un canvi de condicions que garanteixin la possibilitat de dur a terme legalment aquests tipus d’activitats en espais no reconeguts fins ara.

La circular (fruit de la revisió dels procediments i criteris que deriven de l’aplicació de la normativa vigent) reconeix la possibilitat, emparada legalment, de realitzar música en viu amplificada en espais amb llicència de bars, restaurants i cafeteries. El permís s’atorgarà a partir de la justificació dels requeriments següents:

 • Considerar, com a mínim, un aïllament per a una emissió de 95dB.
 • Realitzar un aïllament acústic, en cas d’estar situat un habitatge adjacent a l’establiment, que sigui de 30 dB al dormitori, entre les 7h i les 23h, i en horari nocturn de 25 dB al dormitori entre les 23h i les 7h.
 • Previsió de l’emissió a l’interior del local.
 • Garantir un aïllament mínim de façana de 45dB.
 • Desenvolupar l’activitat amb portes i finestres tancades.
 • Disposar de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic (o sistemes equivalents).
 • Aportar informe d’instal·lació d’un limitador/ enregistrador que compleixi amb els requeriments establerts.
 • Disposar de cartells a l’entrada de l’establiment d’avís del nivell sonor a l’interior.

Aquest nou marc busca també conciliar les manifestacions de música en viu amb d’altres interessos protegits i drets garantits per l’ordenament jurídic, com ara el descans dels ciutadans, l’entorn urbà, el medi ambient i el civisme.

Amb la voluntat de fer compatible el desenvolupament d’aquesta activitat musical amb el dret al descans dels veïns i veïnes de Barcelona, s’estableixen “zones d’especial saturació d’espais de pública concurrència” en determinades zones als districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Eixample i Sants-Montjuïc, un franja d’horaris responsables per la qual es permet l’activitat musical amplificada en directe fins a les 23h.

Aquesta modificació suposa un reconeixement per a un seguit d’espais que fins ara, no disposant de llicència específica de “bar musical”, “sala de concerts” o “sala de ball/ discoteca”, no podien desenvolupar legalment aquest tipus d’activitats.

Alhora, aquesta normativa anirà acompanyada d’un seguit de mesures que considerem imprescindibles per reconèixer, fomentar i vetllar pel correcte desenvolupament de la música en viu de petit i mitjà format. En concret, l’Institut de Cultura de Barcelona convocarà abans de l’estiu, una línia de subvenció de 400.000 euros, fins ara destinada exclusivament a sales de concert, i ara ampliada a bars, restaurants i cafeteries que desitgin programar música en viu de manera estable. L’objecte de les subvencions és la realització d’estudis d’impacte acústic i, en el cas que sigui necessari, realitzar obres d’insonorització i per implantar -sempre que sigui tècnicament possible- limitadors/ enregistradors de so.

En paral·lel a aquestes mesures que es duran a terme de manera imminent, l’Ajuntament de Barcelona treballa en una línia de foment a la música en viu i petit format, dues de les quals seran les següents:

 • Taula de mediació amb presència de membres dels àmbits de Cultura, Urbanisme i Ecologia Urbana, Districtes, Guàrdia Urbana, entitats i associacions del sector musical, i representants dels espais veïnals de la ciutat, entre d’altres. A nivell de districte, Esquerra Republicana de Catalunya ja havia proposat una mesura com aquesta al Consell Plenari del districte de Ciutat Vella de desembre de 2015. Aquesta taula es presenta com un espai des d’on fer un seguiment a temps real d’aquest context per vetllar pel bon funcionament i bones pràctiques de totes les parts involucrades.
 • “Espai de música viva” serà una categoria impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona que buscar reconèixer públicament la labor cultural d’aquest tipus de locals i establir un espai de contacte que permeti generar estratègies conjuntes que fomentin la seva projecció a la ciutat. Els valors i estratègies que es projectin a partir d’aquesta categoria es plantejaran a partir d’una taula de treball transversal en la que participin entitats i associacions vinculades a aquest àmbit junt amb diferents departaments de l’Ajuntament.

 El conjunt de mesures per la música en viu ha estat la proposta de cultura més votada en el procés participatiu del PAM (Decidim Barcelona).

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.