Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
S’obre la convocatòria per a la direcció del Museu Picasso de Barcelona

S’han publicat les bases per proveir el càrrec de director/a del Museu Picasso de Barcelona que tenen per objecte la direcció, organització i gestió del Museu i del patrimoni i els recursos que li són propis.

Les bases marquen que la nova direcció ha de continuar desenvolupant les següents línies estratègiques:

  1. Accentuar l’especificitat del Museu amb un discurs propi i adaptat a les realitats culturals barcelonina i catalana dins d’un marc d’actuació internacional.
  2. Fomentar la construcció de noves narratives entorn a l’artista, tot revisant la seva relació amb Barcelona i els diversos relats de la Modernitat
  3. Reforçar el treball en xarxa en l’àmbit nacional i internacional amb altres museus i centres de documentació, recerca i exhibició que treballen entorn a Picasso i a l’art modern i contemporani en general.
  4. Posar l’accent en la col·lecció com a nucli central del Museu, fomentar el seu coneixement i la seva visibilitat i proposar nous discursos a través de la col·lecció que permetin renovar les mirades entorn a l’artista i els seus contextos.
  5. Afavorir les noves adquisicions així com l’obtenció d’obres per donació, compra o dipòsit dels nombrosos arxius i materials documentals vinculats a Picasso.
  6. Emfasitzar la generació de coneixement i recerca per tal d’esdevenir un espai de referència per a l’estudi i la investigació sobre l’artista i la seva vinculació amb la nostra contemporaneïtat.
  7. Reforçar el programa pedagògic, de mediació i de públics del Museu, com a part troncal de les polítiques del Museu.
  8. Convertir el centre en un museu obert al barri, la ciutat i al món, als seus ciutadans en definitiva, dotat d’una oferta de serveis i activitats propis d’un museu del segle XXI.

 

Procés de selecció

Es valoraran de forma especial, i entre d’altres qüestions, el coneixement del món de Picasso i el món cultural en general, una trajectòria professional que demostri l’expertesa en Picasso i la seva obra. En aquest sentit, també es valorarà com a molt positiu el coneixement de l’entorn de l’artista (família col·leccionistes, experts, museus especialitzats). S’estimarà així mateix la capacitat de vincular el món de Picasso amb els diversos relats de la modernitat i de l’art amb altres disciplines, així com la capacitat de relacionar aquests relats amb l’obra de Picasso.

Pel que fa a l’experiència en Direcció, es requereix que la persona candidata tingui capacitat de coordinació d’equips de treball per desenvolupar la implementació i revisió de les estratègies, polítiques i programes del Museu i els objectius que té encomanats, així com que els recursos de què disposa siguin gestionats de manera eficient i transparent. Igualment, ha de demostrar habilitats de lideratge rellevants, un elevat grau de capacitat de comunicació i negociació, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes. També es valorarà la capacitat de vincular el món de l’art amb altres disciplines creatives, humanístiques i científiques, per donar un enfocament global i multidisciplinari. Es tindrà en compte la disposició i la capacitat del candidat o candidata per reforçar la relació del Museu amb els teixits ciutadans i territorials, així com el treball en xarxa i col·laboració amb comunitats i institucions a nivell de ciutat, de país i a nivell internacional.

Es requereix una persona amb una visió clara de quin ha de ser el posicionament de la Fundació Museu Picasso de Barcelona en tots seus àmbits d’actuació, tant a escala nacional com internacional.

 

Procediment

Els candidats interessats han de presentar el seu curriculum vitae i un avantprojecte, d’una extensió màxima de deu planes, que inclogui els següents conceptes:

1) La visió dels candidats entorn a la missió del Museu com a servei públic.

2) Les polítiques de conservació i difusió de la col·lecció i el patrimoni del Museu, el projecte de recerca, documentació i arxiu, i la política de noves adquisicions.

3) El programa d’exposicions i activitats temporals que complementin i ofereixin noves mirades entorn a l’obra de Picasso i el seu context.

4) El programa pedagògic, de mediació i de públics.

5) El projecte de col·laboració en xarxes a nivell local, nacional i internacional.

 

Podeu descarregar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

 


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.