Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
L’Ajuntament de Barcelona permetrà realitzar música en viu amplificada a espais amb llicència de bar, restaurant i cafeteria
  • Fins ara només ho podien fer en acústic. El permís estarà sotmès al compliment de les normatives relatives a seguretat i aïllament acústic

 

  • L’Institut de Cultura dedicarà un línia de subvenció de 400.000 euros per ajudar els locals que vulguin fer música en viu de manera estable a adequar els espais a les normatives de seguretat i aïllament acústic

 

  • Es treballa en la creació d’una nova categoria, ”Espai de música viva” , que ajudi a impulsar la música en viu de petit i mitjà format

 

Barcelona és una de les capitals mundials de referència de la música en viu. Acull alguns dels més importants festivals de música que hi ha avui dia a nivell internacional i el seu teixit musical de base és ric, divers i amb un enorme potencial. No obstant això, el marc normatiu ha estat excessivament restrictiu, dificultant la sostenibilitat d’un ecosistema feble en quant a recursos i disponibilitat d’espais. Que es pugui dur a terme en espais i contextos diversos és una de les riqueses que s’han de preservar, tant des del punt de vista cultural com el social. La necessitat de millora de les ordenances que regulen l’activitat musical és una reivindicació que entén i comparteix el govern municipal.

La manca de reconeixement legal d’aquesta activitat en alguns dels espais de petit i mitjà format, que alhora representen uns dels pulmons culturals de la ciutat, ha portat a situacions desfavorables situant la música en viu en perill.

Però això, l’Institut de Cultura de Barcelona ha decidit impulsar un pla de treball que contempla diferents línies d’actuació per tal de reconèixer el valor cultural i social de la música en viu alhora que considera la seva sostenibilitat en el marc de relacions veïnals que garanteixin el dret al descans del veïns i veïnes de Barcelona, tot impulsant un seguit de mesures que cal desenvolupar.

Aquest pla de treball transversal es desplegarà en estreta col·laboració amb diferents departaments de l’Ajuntament (cultura, ecologia urbana, urbanisme, seguretat i districtes), contemplant els diferents aspectes que abasta. Alhora, aquest procés s’està desenvolupant de la mà de diferents entitats i associacions que vetllen per un canvi de condicions que garanteixin la possibilitat de dur a terme aquests tipus d’activitats en espais legalment no reconegudes fins ara.

És doncs en aquest context que avui podem comunicar la revisió dels procediments i criteris que deriven de l’aplicació de la normativa vigent per tal de reconèixer la possibilitat, emparada legalment, de realitzar música en viu amplificada en espais amb llicència de bars, restaurants i cafeteries sempre que garanteixin els aspectes de seguretat i aïllament acústic: el màxim nivell permès, en cas d’estar situat un habitatge adjacent a l’establiment, serà de 30 dB al dormitori, entre les 7:00h i les 23:00h, i de 25 dB al dormitori de les 23:00h a les 7:00h (horari nocturn).

Horaris responsables en zones de saturació

Aquest nou marc busca també conciliar les manifestacions de música en viu amb altres interessos protegits i drets garantits per l’ordenament jurídic, com ara el descans dels ciutadans, l’entorn urbà, el medi ambient i el civisme.

Amb la voluntat de fer compatible el desenvolupament d’aquesta activitat musical amb el dret al descans dels veïns i veïnes de Barcelona, s’estableix a zones d’especial saturació d’espais de pública concurrència en determinades zones als districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Eixample i Sants-Montjuïc, un franja d’horaris responsable per la qual es permet l’activitat musical amplificada en directe fins a les 23h.

Aquesta modificació suposa un reconeixement per a un seguit d’espais que fins ara, no disposant de llicència específica de “bar musical”, “sala de concerts” o “sala de ball/ discoteca”, no podien desenvolupar legalment aquest tipus d’activitats.

Alhora, aquesta normativa anirà acompanyada d’un seguit de mesures que considerem imprescindibles per reconèixer, fomentar i vetllar pel correcte desenvolupament de la música en viu de petit i mitjà format. En concret, l’Institut de Cultura de Barcelona crearà una línia de subvenció de 400.000 euros fins ara destinada exclusivament a sales de concert i ara ampliada a bars, restaurants i cafeteries que desitgin programar música en viu de manera estable. L’objecte de les subvencions és la realització d’estudis d’impacte acústic i, en el cas que sigui necessari, realitzar obres d’insonorització i per implantar -sempre que sigui tècnicament possible- limitadors de so.

En paral·lel a aquestes mesures que es duran a terme de manera imminent, l’Ajuntament de Barcelona treballa en una línia de foment a la música en viu i petit format, dues de les quals seran les següents:

  •  Taula de mediació amb presència de membres dels àmbits de Cultura, Urbanisme i Ecologia Urbana, Districtes, Guàrdia Urbana, entitats i associacions del sector musical, i representants dels espais veïnals de la ciutat, entre d’altres. A nivell de districte i en el cas concret de Ciutat Vella, Esquerra Republicana de Catalunya ja havia proposat una mesura com aquesta al plenari de desembre de 2015. Aquesta taula es presenta com un espai des d’on fer un seguiment a temps real d’aquest context per vetllar pel bon funcionament i bones pràctiques de totes les parts involucrades.

 

  •  “Espai de música viva” serà una categoria impulsada per l’Institut de Cultura de Barcelona que buscar reconèixer públicament la labor cultural d’aquest tipus de locals i establir un espai de contacte que permeti generar estratègies conjuntes que fomentin la seva projecció a la ciutat. Els valors i estratègies que es projectin a partir d’aquesta categoria es plantejaran a partir d’una taula de treball transversal en la que participin entitats i associacions vinculades a aquest àmbit junt amb diferents departaments de l’Ajuntament.

 

 

Etiquetes:


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.