Barcelona Cultura

Institut de Cultura de Barcelona

Servei de Premsa
La programació de Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona treballarà pràctiques artístiques i espais socials
  • ŸLa propera setmana el govern municipal presentarà la nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals

 

El projecte Cohabitar entre- [emergències  institucionals / pràctiques artístiques / processos col·lectius] és el projecte escollit per la programació d’aquest 2016 de Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona. Els col·lectius Idenstitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores són els autors d’un programa que es planteja com un dispositiu per activar el Centre d’Art com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i espais socials.

Aquesta adjudicació és la primera que es fa seguint criteris de transparència i amb una convocatòria de concurs de pública concurrència, un nou model que l’Ajuntament de Barcelona vol aplicar i que presentarà la propera setmana en el marc de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 16 de febrer.

L’Informe Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals és un estudi que detecta que la prioritat que cal atendre és la consolidació dels equipaments ja existents, més que seguir ampliant el llistat amb noves infraestructures. Una consolidació que implica dotar els espais i centres d’una major independència, de manera que puguin desenvolupar el seu treball amb més autonomia, d’una manera més propera als ciutadans, i que puguin apostar amb més claredat pel teixit cultural de base, que al capdavall és el que ha d’acabar nodrint la programació cultural de la ciutat, tant als grans equipaments públics, com als espais de difusió i exhibició privats.

Alguns dels programes i equipaments municipals de cultura han de renovar els seus càrrecs directius durant els propers mesos i ho faran seguint polítiques de transparència i introduint-hi mecanismes participatius, a través de concursos públics que comptin amb la participació de grups d’experts que aportaran la seva mirada independent en la conceptualització i la resolució dels concursos.

Durant aquest mes de febrer es convocarà el concurs de direcció de La Virreina Centre de la Imatge i posteriorment es convocarà el del Grec-Festival de Barcelona; el concurs de direcció del Museu Picasso es preveu que es resolgui al llarg de l’any, i més endavant, però dins del present mandat, estan previstos els concursos de direcció dels museus Etnològic i de Cultures del Món i del Born Centre Cultural. Per últim, també està previst impulsar els concursos de direcció de diversos equipaments consorciats.

La proposta vol recollir i donar resposta a l’emergència de noves maneres de fer i pensar les institucions culturals, entenent les pràctiques artístiques i els processos col·lectius com a instruments socialment transformadors, que incideixen tant en l’ecosistema cultural com en el context social en que es donen. Des d’aquesta perspectiva el projecte es configura tenint en compte diversos fronts: el barri on està ubicat el Centre d’Art, la ciutat de Barcelona des d’una perspectiva metropolitana, i el context internacional a partir d’incorporar pràctiques artístiques, models institucionals i maneres de fer que han de servir per repensar el paper dels centres d’art com a institucions culturals públiques. Així mateix el projecte planteja col·laborar amb diverses comunitats, construint, implicant i ampliant els públics. Això es fa desplegant la capacitat i potencialitat d’acció transversal que tenen les pràctiques artístiques contemporànies.

 

Fabra i Coats, primer concurs públic

A través de l’Institut de Cultura, el passat desembre de 2015 es va obrir una convocatòria per seleccionar un programa cultural que fomentés la mediació entre pràctiques artístiques, pràctiques educatives i contextos socials per a la temporada 2016 de Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani de Barcelona.

L’actual procés de re-definició de la Xarxa de Fàbriques de Creació té com a objectiu iniciar una etapa de foment de nous models de gestió que impulsin processos de mediació entre les institucions artístiques i la ciutadania.

El jurat, que ha valorat 23 projectes, ha senyalat que Cohabitar entre- “destaca per la capacitat de relacionar el present, el passat i el futur i identificar l’espai del Centre d’Art com a entitat activa”, i també “per la mediació, que està en el seu centre i n’és un eix primordial”. El jurat està format per Irene Amengual, educadora i investigadora. Àrea de desenvolupament educatiu i formació d’Es Baluard; Tere Badia, investigadora i productora. Directora d’Hangar; Esteve Caramés, coordinador de la Xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona; Rosa Ferré, directora d’Exposicions del CCCB; David Madrazo, coordinador del recinte Fabra i Coats; Carme Mayugo, coordinadora de Teleduca i integrant de la xarxa Artibarri; Martí Peran, professor titular de la UB i comissari independent; Leire San Martín, responsable de mediació de Tabakalera; Aida Sánchez de Serdio, doctora en Belles Arts, educadora i recercadora especialista en educació i mediació artística. Assessora dels Departaments d’Educació i Públics al MNCARS; Berta Sureda, comissionada de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona (amb veu i sense vot) i Linda Valdés, coordinadora de Programes Públics i Web de la Fundació Tàpies.

 

Pràctiques artístiques, processos de mediació i implicació ciutadana

La proposta Cohabitar entre- es fonamenta en quatre espais diferenciats: Espai Connector, Espai Teler, Espai Situacions i Espai Antena –corresponents a les quatre plantes del centre– i, alhora, interconnectats i articulats entre sí per varis eixos temàtics de reflexió al llarg de la temporada: Desbordar la cultura, Drets de la ciutat i Espais en transició. Aquestes espais faran visibles, de diverses maneres, la combinació entre pràctiques  artístiques, processos de mediació i implicació ciutadana. L’activitat del centre comptarà amb les exposicions de projectes i casos d’estudi locals i internacionals que poden servir com a referents i detonadors del debat; l’activació i socialització dels continguts exposats a partir de xerrades, tallers, seminaris i altres formats; i l’impuls i producció de processos i projectes de creació col·lectiva.

Aquests  tres tipus d’activitat estaran articulats entre sí, generant d’aquesta manera connexions transversals i dinàmiques de pol·linització i retroalimentació entre espais, eixos temàtics i accions.

Els col·lectius del projecte seleccionat:

Idensitat és un projecte d’art que experimenta formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social. S’articula com un sistema que incorpora altres projectes, accions o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Des de 1999 impulsa activitats que combinen recerca, producció, educació i comissariat.

LaFundició és una cooperativa que, des de 2006, desenvolupa processos de treball on s’entrecreuen la pràctica social, la cultura i la construcció col·lectiva de coneixement.

Sinapsis és un col·lectiu de recerca i producció al voltant de les pràctiques artístiques i culturals col·laboratives contextuals. Posa l’accent en el treball en xarxa des de la negociació/mediació cultural i la pedagogia crítica.

Transductores és una plataforma de mediació, investigació i comissariat col·laboratiu activada el 2009. Ha dissenyat processos de comissariat i mediació a nivell estatal i internacional

 

 

 


Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari.